สมาชิกเต็นท์ Log in
ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook
ติดตามข่าวสารผ่านทาง twitter
โตโยต้า ซัมมิท ยูสคาร์ สาขาบางนา-ตราด
ไฟแนนซ์

หากท่านซื้อรถยนต์แล้วรู้ภายหลังว่าเป็น รถที่ถูกโขมยมา จะทำอย่างไร

จากที่ผู้เขียนได้โปรยหัวเรื่องไว้ข้างต้นนั้น เพราะประสงค์จะนำเสนอเรื่องให้ช่วยกันคิดตามต่อไปนี้ คือ เราเคยได้ยินข่าวบ้างหรือไม่ว่ามีคนไปซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ได้ชำระราคาครบถ้วน และผู้ขายก็ได้จัดการโอนทะเบียนรถให้เรียบร้อย ผู้ซื้อก็ได้ใช้รถดังกล่าวมาเป็นเวลานานระยะหนึ่งไม่ปรากฏว่ามีปัญหาใดๆ เลย ต่อมา ผู้ซื้อได้รับแจ้งจากตำรวจว่ารถที่ซื้อมานี้เป็นรถที่ถูกขโมยมาและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถได้ถูกปลอมแปลงแก้ไขให้ผิดไปจากเดิม เพื่อนำมาดำเนินการโอนทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ โดยบางครั้งได้รับความร่วมมือในการปลอมแปลงนี้จากเจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกบางคนตำรวจได้ขอยึดรถที่อยู่กับผู้ซื้อไปตรวจสอบ และส่งมอบคืนให้กับเจ้าของเดิมที่ถูกขโมยมา หากกรณีเช่นนี้ เกิดขึ้นกับตัวท่าน จะปฏิบัติตัวอย่างไรกับสถานการณ์ที่กล่าวมานี้กรณีข้างต้น หากเกิดขึ้นกับท่านแล้ว ท่านจะต้องทราบว่า ท่านมีสิทธิทางกฎหมายอย่างใด และควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเสียหายน้อยที่สุดท่านเกิดสิทธิทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ในทันทีในฐานะผู้เสียหาย กล่าวคือ สิทธิทางแพ่ง เมื่อท่านได้ชำระราคารถให้กับผู้ขาย ซึ่งในขณะชำระราคาผู้ขายได้รถดังกล่าวมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใด ผู้ขายจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ ในรถนั้น ฉะนั้น ผู้ขายย่อมไม่มีสิทธิที่จะขายต่อหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ใดได้ ท่านซื้อรถไปก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในรถเช่นกัน ดังสุภาษิตกฎหมายที่กล่าวไว้ว่า "ผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน" ผู้ขายได้รับเงินค่ารถไปแล้ว การรับชำระราคาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านในฐานะผู้เสียหายในทางแพ่งคือชำระราคาสินค้าแล้ว ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อ ผู้ขายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องคืนเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ท่าน หากไม่คืนท่านมีสิทธิฟ้องต่อศาลเรียกร้องให้ผู้ขายคืนเงินให้แก่ท่านได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านซื้อรถดังกล่าวจากผู้ขายที่ไม่รู้จักไม่มีหลักแหล่งแน่นอน หรือจากเต็นท์รถที่ไม่มีมาตรฐาน การฟ้องเรียกร้องอาจจะไม่ได้รับเงินค่าซื้อคืนอย่างที่หวังไว้

ดังนั้น ขอเตือนไว้เลยว่าหากตัดสินใจซื้อรถใช้แล้ว ควรซื้อกับผู้ที่เชื่อถือได้หรือจากเต็นท์ที่น่าเชื่อถือ หากท่านจะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกร้องเงินคืนอย่างที่กล่าวมานี้ ท่านก็น่าจะมีโอกาสที่เงินคืนเต็มจำนวน สิทธิทางอาญา หากผู้ขายเป็นผู้ที่ร่วมในการปลอมแปลงแก้ไขสมุดคู่มือจดทะเบียน และนำรถมาหลอกขายท่าน การกระทำของผู้ขายนี้เป็นความผิดทางอาญาอีกส่วนหนึ่งด้วย คือ นอกจากจะต้องคืนเงินค่าซื้อรถให้กับท่านในทางแพ่งแล้ว ยังต้องรับผิดทางอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ การปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม อีกด้วย แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ขายเองก็ไม่ทราบและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดทางอาญานี้ ผู้ขายก็ไม่ต้องรับผิดทางอาญา แต่ยังคงต้องรับผิดทางแพ่ง โดยต้องคืนเงินค่าซื้อรถให้แก่ท่านอันเป็นความรับผิดในทางแพ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น หากท่านจะหาซื้อรถใช้แล้วสักคัน ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังตามสมควร กรณีท่านซื้อด้วยเงินสดโดยไม่ผ่อนชำระด้วยการเช่าซื้อ ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกซื้อรถจากแหล่งหรือเต็นท์ที่น่าเชื่อถือ ต่อมา ต้องตรวจสอบทางทะเบียนให้แน่ใจว่าสามารถโอนทะเบียนมาให้ท่านได้โดยไม่เกิดปัญหาตามมา หากพบว่ามีข้อพิรุธในสมุดคู่มือจดทะเบียน เช่น มีการย้ายทะเบียนไปมาหลายจังหวัด แจ้งเล่มชำรุดขอทำเล่มใหม่ เป็นต้น ท่านพึงสังวรไว้เลยว่าอย่าไปยุ่งกับรถคันดังกล่าวนี้จะเป็นการดี แต่ถ้าท่านซื้อและใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบริษัทผู้ประกอบการเช่าซื้อ ปัญหาต่างๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องจะตกเป็นภาระของบริษัทผู้ให้สินเชื่อนั้น ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ ท่านก็น่าจะเบาใจไปได้อีกเปราะหนึ่งและน่าจะปลอดภัยกว่า

อย่างไรก็ตาม หากท่านได้ซื้อไว้ในครอบครองแล้ว ปรากฎว่าเกิดมีปัญหาอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท่านก็ควรปฏิบัติตัวอย่างเช่นที่เรียนไว้นี้ โปรดอย่าลืมในการซื้อรถใช้แล้ว ต้องใช้ความระมัดระวังและการตรวจสอบที่ถูกต้อง ขอให้ทุกท่านโชคดี

โดย เกริกชัย ชัยธรรม