สมาชิกเต็นท์ Log in
ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook
ติดตามข่าวสารผ่านทาง twitter
โตโยต้า ซัมมิท ยูสคาร์ สาขาบางนา-ตราด
ไฟแนนซ์

รถที่ติดภาระเช่าซื้อ จะซื้อจะขายหรือจะโอนให้บุคคลอื่นกันอย่างไรจึงจะปลอดภัย


"รถที่ติดภาระเช่าซื้อ จะซื้อจะขายหรือจะโอนให้บุคคลอื่นกันอย่างไรจึงจะปลอดภัย"

          ท่านที่จะขายรถให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะขายให้เต๊นท์รถมือสองหรือขายให้กับผู้อื่นต่อไปใช้โดยตรง ซึ่งผมจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" แต่รถของท่านยังติดภาระตามสัญญาเช่าซื้ออยู่ กล่าวคือยังผ่อนไม่ครบตามสัญญาเช่าซื้อ เช่น ทำสัญญาเช่าซื้อไว้ 48 งวด แต่ผ่อนไปแล้ว 10 งวด คงเหลือต้องผ่อนอีก 38 งวด เป็นต้น เมื่อท่านตกลงซื้อขายรถคันนี้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินคืนให้ท่านอีกเท่าไหร่ หรือผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายให้ท่านอีก คือท่านยกรถให้เขาไปผ่อนต่อให้ครบตามสัญญาเช่าซื้อก็ตาม ท่านต้องพาผู้ซื้อและนำรถไปที่บริษัทไฟแนนซ์ที่ท่านมีสัญญาเช่าซื้อกับเขา แล้วชำระเงินปิดบัญชีสัญญาเช่าซื้อนี้ให้เรียบร้อยและเซ็นโอนกรรมสิทธิ์รถให้กับผู้ซื้อไป

          ถ้าจะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ท่านต้องขอถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าเป็นการโอนสิทธิการเช่าซื้อไปให้เขาผ่อนต่อ ท่านก็พาผู้ซื้อไปที่บริษัทไฟแนนซ์ให้เขาจัดการทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าซื้อหรืออนุมัติให้โอนสิทธิจึงจะเสร็จขั้นตอน ที่สำคัญท่านต้องขอถ่ายสำเนาสัญญาการโอน-รับโอนสิทธิการเช่าซื้อจาก บริษัทไฟแนนซ์ให้ได้ก่อนที่ท่านจะมอบรถให้กับผู้ซื้อหรือผู้รับโอนไป จึงจะจบขั้นตอน

          มีเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก ท่านที่ขายรถหรือโอนสิทธิการเช่าซื้อไปให้เขาผ่อนต่อ แต่ไม่ได้ทำตามขบวนการดังกล่าว ต่อมาท่านก็ได้รับหมายศาลจากบริษัทไฟแนนซ์ เพราะว่าเมื่อผู้ซื้อรับรถจากท่านไปแล้วแต่ผู้ซื้อไม่ได้จัดการตามสัญญาเช่าซื้อในภาระที่เหลือกับบริษัทไฟแนนซ์และมีอีกหลายกรณีที่ผู้ซื้อยังได้ขายต่อรถไปอีกหลายทอด จนสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ารถอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร แต่ท่านก็ยังต้องเป็นจำเลยของบริษัทไฟแนนซ์และต้องใช้หนี้ให้เขาจนครบ โดยที่ท่านไม่ได้รถกลับคืนด้วยในทางกลับกัน ถ้าท่านเป็นผู้ซื้อหรือผู้รับโอนสิทธิการเช่าซื้อรถที่ยังติดภาระเช่าซื้อ ท่านก็ต้องปฏิบัติตามขบวนการดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน มิฉะนั้นสมมุติท่านเป็นคนดี ปฏิบัติตามสัญญาจนครบสัญญาท่านก็อาจจะโอนสิทธิรถคันนี้เป็นของท่านไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเอกสารหลักฐานตามที่เขาเซ็นมอบไว้ไม่สมบูรณ์ หรือต่อมาหลักฐานต่าง ๆ บางอย่างหมดอายุ ท่านก็อาจจะไม่สามารถตามเขาได้อีกเช่นกัน รถก็โอนกรรมสิทธิ์เป็นของท่านไม่ได้

เราจะรู้อย่างไรว่ารถที่เราจะซื้อที่ยังมีภาระตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้จะซื้อรถทุกท่านไม่วาจะซื้อรถจากเต๊นท์หรือจากใครก็ตาม สิ่งสำคัญสุดท้ายก่อนที่ท่านจะชำระเงิน ท่านก็ต้องขอดูสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงและพลิกดูทุกหน้า

1. ให้ตรวจดูว่าสมุดคู่มือจดทะเบียนระบุหมายเลขทะเบียนรถ สีรถ หมายเลขเครื่องยนต์และตัวถังรถ ตรงกับรถที่เราซื้อหรือไม่

2. เล่มทะเบียนเป็นเล่มต้นฉบับหรือไม่ ถ้าเป็นเล่มที่แจ้งหายคัดใหม่ ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ระบุในเล่มมีมากี่ลำดับแล้ว ลำดับสุดท้ายต้องเป็นของบุคคลที่ขายรถให้ท่าน ถ้าไม่ใช่ต้องมีชุดโอนกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของคนสุดท้ายเซ็นต์โอนแล้วแนบมาด้วยพร้อมกับหลักฐานครบถ้วน

4. อื่น ๆ ประวัติรถ เรื่องต่าง ๆ ภายในทะเบียนท่านเล่ม

จึงขอให้ท่านที่ต้องทำธุรกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด อย่าประมาทเด็ดขาด ก็จะลดความเสี่ยงของทุกฝ่ายได้ในระดับหนึ่ง และจะไม่มาต้องเสียใจและเสียดายภายหลัง

โดย ลักษณ์ ตั้งนิรันดร