1 ธ.ค 2559

จริงหรือไม่!! ว่าตำรวจไม่มีสิทธิยึดใบขับขี่ของเราได้เพราะ….

ในเรื่องของการยึดใบขับขี่นั้น ก็มีเพื่อน ๆ หลายคนส่วนมากก็มักจะสงสัยกันอยู่ไม่ใช่น้อยว่าตำรวจสามารถยึดในขับขี่ได้หรือไม่ วันนี้ทีมงาน Unseencar จะพาเพื่อนๆ ไปหาคำตอบกันครับ

img18

เมื่อขับรถไปตามท้องถนน จากนั้นได้เจอด่านตำรวจ หรือตำรวจเรียกให้หยุดรถเราก็ควรหยุดรถแล้วให้ตำรวจทำตามหน้าที่ แต่ถ้าหากมีคำสั่งให้หยุดรถเมื่อไรแล้วไม่ปฎิบัติตาม คุณก็อาจจะโดนโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่พุ่งชนสิ่งกีดขวางแล้วหลบหนี จะถือได้ว่าเป็นการต่อสู้กับเจ้าพนักงาน อาจโดนโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากมีการจับกุมผู้ที่ทำความผิดได้นั้น ตำรวจมีอำนาจที่จะยึดบัตรประชาชน หรือบัตรต่าง ๆ ได้แต่ไม่รวมถึงใบขับขี่ นั้นเป็นความคิดที่ผิดครับ เพราะในกฎหมายไม่ได้มีปรากฏไว้ในมาตราต่างๆ เพราะ ใบขับขี่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา คนอื่นจะมายึดมายุ่งโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ได้ นอกจากบัตรแล้วในการยึดรถตำรวจก็ไม่มีอำนาจเช่นกัน หากเจอข้ออ้างของตำรวจที่ว่าให้ไปเสียค่าปรับแล้วจึงจะคืนภายหลังนั้นตำรวจก็ไม่มีอำนาจในตรงนี้เช่นกัน เพราะกฎหมายจราจรทางบกไม่ได้ให้อำนาจในส่วนนี้

14429512_1179164825477128_1793975688_n

แต่ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ บัญญัติไว้ว่า “มาตรา ๑๔๐ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย สำหรับความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้

แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที“

เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ กับสาระความรู้ที่ทางทีมงานนำมาเสนอ คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียว สำหรับวันนี้ทีมงาน Unseencar ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

อ่านข่าวสารยานยนต์เพิ่มเติมคลิกที่นี่!

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน