22 เม.ย 2559

รู้ก่อนจะสาย!!วิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ “คลัทช์”

อย่าลืมครับว่าถึงเครื่องจะดี แต่ถ้าครัทช์พังครัทช์รั่วเมื่อไหร่ก็ทำให้สมรรถนะในการใช้รถยนต์ลดลงมิใช่น้อยอาการที่เกิดกับครัทช์ส่วนใหญ่ เช่น

การดูแลรักษาครัทช์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากครัทช์
1415014688อย่าลืมครับว่าถึงเครื่องจะดี แต่ถ้าครัทช์พังครัทช์รั่วเมื่อไหร่ก็ทำให้สมรรถนะในการใช้รถยนต์ลดลงมิใช่น้อยอาการที่เกิดกับครัทช์ส่วนใหญ่ เช่น

ครัทช์รั่ว – มักเกิดจากแม่ปั้มครัชบน หรือ ล่าง ลูกยางรั่วซึม หรือสายอ่อนครัทช์แตก จะไม่มีแรงดันน้ำมันไปกดชุดครัทช์ ถ้าสังเกตเห็นอาการซึมๆของน้ำมันครัทช์ตามกระบอกครัทช์บนล่างเมื่อไหร่ สายอ่อนครัทช์เก่าร้าว หรือน้ำมันครัทช์เริ่มลดลงอย่าเติม ให้เช็คดูหารอยรั่วและรีบแก้ไขทันที

ครัทช์ลื่น – มักเกิดจาการขับขี่ที่รุนแรง การที่เครื่องรับภาระหนัก ขับขี่รุนแรง หรือขึ้นเขา การตั้งสากครัทช์ไม่เหมาะสมจนครัทช์ยัน จะทำให้เกิดการลื่นทันที ผ้าครัทช์ที่ลื่นจะเกิดอาการไหม้ ผ้าครัทช์อาจด้าน หวีและฟลายวิลเกิดรอยไหม้ ครัทช์จะเกิดอาการลื่นตลอด ต้องทำการเปลี่ยนผ้าครัทช์ , หวีครัทช์ใหม่ , เจียรฟลายวิล หรือหาชุดครัทช์แต่งให้เหมาะสมกับกำลังเครื่องยนต์

ครัทช์สั่น – มักเกิดจากความไม่เรียบสม่ำเสมอของ ผ้าครัทช์ หวีครัทช์ และฟลายวิล หรือผ้าครัทช์แต่งแบบเป็นก้อนๆ จะทำให้การออกตัวของรถสั่นๆกระตุก ต้องทำการเปลี่ยนผ้าครัทช์ และเจียรหน้าฟลายวิล หรือเปลี่ยนหวีครัทช์ หรือเอาหวีครัท์ชไปเจียรใหม่

ครัทช์แตก – มักเกิดจากการขับขี่ที่รุนแรง โครงผ้าครัทช์ไม่ดีไม่เหมาะกับกำลังเครื่องยนต์ สปิงจานครัทช์เสียหดตัวจนเฟืองกลางผ้าครัทช์ให้ตัวมากเกินไป ผ้าครัทช์ที่ย้ำด้วยหมุดแตกออก เรียกว่าครัทช์แตก จะทำให้รถเข้าเกียรไม่ได้ ต้องทำการเปลี่ยนผ้าครัทช์ใหม่ให้เหมาะกับการใช้งาน และกำลังของเครื่องยนต์

น้ำมันครัทช์ – เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลเปลี่ยนถ่ายบ้าง เพราะการใช้งานที่ยาวนานจะทำให้น้ำมันสกปรก มีน้ำผสมอยู่ เศษลูกยางปั้มครัทช์ปะปนอยู่ จะทำให้การสึกหรอในปั้มครัทช์เร็วขึ้น ลูกยางปั้มครัทช์เสื่อมเร็ว ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายบ้าง การเลือกใช้ต้องเลือกให้ถูกต้องของข้อกำหนดในการผลิตลูกยางในปั้มครัช เช่นปั้มครัทช์กำหนด DOT 3 แต่เอาน้ำมัน DOT 4 – 5 ใส่ลูกยางจะบวมพังอย่างรวดเร็ว
1415013661

และนี่ก็คือปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ท่านอาจจะพบในรถของท่านยังไงก็ควรเช็คหรือตรวจสอบว่า คลัทช์ ของท่านนั้นอยู่ในสภาพที่ปกติ

อ่านข่าวสารยานยนต์เพิ่มเติมได้ที่นี่!

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน