19 พ.ค 2560

รู้รึยัง เบิกเงินคุ้มครองจาก พ.ร.บ.ได้ทุกครั้งหลังเกิดอุบัติเหตุภายใน 7 วัน

หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับการยื่นเอกสารใบเบิกวงเงินคุ้มครองจากประกันภัยพรบ.ว่าการที่เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้งเราสามารถยื่นเอกสารเบิกเงินได้เลยโดยไม่ต้องขึ้นศาล และบริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินคุ้มครองภายใน 7 วัน ถ้าไม่จ่ายบริษัทประกันภัยจะต้องถูกระงับการขาย วงเงินความคุ้มครองหลังเกิดอุบัติเหตุมีดังนี้ครับ

วงเงินความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน30,000 บาท2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม
1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น35,000 บาท

* หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ (ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)

2. ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน80,000 บาท2. กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร300,000 บาท3. สูญเสียอวัยวะ– นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป200,000 บาท– สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน250,000 บาท– สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน300,000 บาท4. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

* ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
หมายเหตุ สำหรับกรมธรรม์ที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ทราบกันแล้วก็ควรรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะครับ เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าเจ็บเล็กน้อยไม่อยากยุ่งยากไปเบิกกับประกัน และไม่อยากเสียเวลาทางด้านคดี หรือขึ้นศาล ทั้งที่มีวงเงินคุ้มครองจึงทำให้เราเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไป ยังไงก็ตามเราต้องจ่ายค่าประกันคุ้มครอง พรบ. อย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้ว เราก็ต้องใช้สิทธิ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ทางที่ดีเราควรขับรถอย่างระมัดระวัง และมีสติดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน