31 ม.ค 2557

เรื่องง่ายๆที่คนขับรถป้ายแดงต้องรู้

หลายๆค่ายก็เปิดตัวรถใหม่กัน และหลายคนก็ซื้อ <br /> กันด้วย วันนี้เราจะมาพูดถึง <br /> กันนะค่ะแม้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ป้ายแดง หมายถึงป้ายทะเบียนสีแดง ที่มีตัวอักษรสีดำ มีไว้สำหรับรถใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงรอจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนจริง แต่ในความเป็นจริง ยังมีหลายเรื่องยุ่งที่น่าสนใจสำหรับรถที่ใช้ป้ายแดงโดยสำหรับปัญหาสำหรับรถป้ายแดงนั้นมีมากมาย ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้

หลายๆค่ายก็เปิดตัวรถใหม่กัน และหลายคนก็ซื้อรถใหม่ป้ายแดงกันด้วย วันนี้เราจะมาพูดถึงรถป้ายแดงกันนะค่ะแม้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ป้ายแดง หมายถึงป้ายทะเบียนสีแดง ที่มีตัวอักษรสีดำ มีไว้สำหรับรถใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงรอจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนจริง แต่ในความเป็นจริง ยังมีหลายเรื่องยุ่งที่น่าสนใจสำหรับรถที่ใช้ป้ายแดงโดยสำหรับปัญหาสำหรับรถป้ายแดงนั้นมีมากมาย ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้

การใช้รถใหม่รถป้ายแดงการใช้รถใหม่รถป้ายแดง

ป้ายแดงปลอม
ป้ายแดงที่ถูกกฎหมาย ต้องออกจากทางราชการ และมีสมุดคู่มือประจำรถควบคู่กันเสมอ คือ ป้ายแดง 2 แผ่นสำหรับติดรถด้านหน้า และด้านหลังกับสมุดคู่มือฯ อีก 1 เล่ม
ปัญหา ป้ายแดงปลอมเกิดขึ้นจาก ราชการผลิตไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่รถใหม่ขายดีมากๆ อย่างปี 2546 นี้ น่าจะมียอดขายรถทุกประเภทรวมถึงกว่า 500,000 คัน และเมื่อรถขายดี แต่ไม่มีป้ายแดงให้ ก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายตั้งใจแก้ไขปัญหาโดยไปสรรหาขอป้ายแดงจากหน่วย งานราชการในจังหวัดที่ยังพอมีเหลืออยู่ แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายมักง่ายจนเกิดการซื้อป้ายแดงปลอมที่ผลิตขายกัน ทั่วไปในราคาป้ายละ 100-150 บาท

แล้วจะตรวจสอบอย่างไร ว่าเป็นป้ายแดงปลอม
ผู้ซื้อมีหน้าที่ปกป้องตัวเอง โดยดูที่ตัวป้ายแดง ทุกป้ายต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา รถ 1 คันต้องใช้ 2 ป้าย เพื่อติดด้านหน้า และหลัง สมุดคู่มือประจำรถต้องเป็นของทางราชการ ระบุตัวหมวดอักษร และตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมด มีหน้ากระดาษ และช่องเหลือสำหรับกรอกรายละเอียดการใช้รถอย่างน้อย 1-2 หน้า

กฎข้อบังคับใช้รถป้ายแดง
การจะใช้ป้ายแดงนั้นต้องกรอกรายการ ใช้รถ และห้ามขับตอนมืด ถ้าจะขับตอนมืดต้องขออนุญาต โดยกฎพื้นฐานเดิมของการใช้รถป้ายแดง ปัจจุบันยังมีการบังคับใช้ครบถ้วน โดยมีสาระสำคัญคือ
1. ทุกครั้งที่ใช้รถเดินทาง ต้องกรอกรายละเอียดในรายการใช้รถในสมุดคู่มือฯ ให้ครบถ้วน
2. ถ้าทำตามข้อ 1 แล้วจะสามารถใช้รถได้เฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก (เวลากลางวัน) เท่านั้น (ไม่ใช่ 6.00-18.00น.)
3. หากจะใช้รถตอนมืด เวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น (เวลากลางคืน) ไม่ว่าจะค่ำ ดึก หรือเช้ามืด นอกจากต้องทำตามข้อ 1 แล้วจะต้องขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน (จะต้องมีลายมือชื่อนายทะเบียนของทางราชการในรายการใช้รถ) หากมีการฝ่าฝืนในข้อใด มีโทษปรับ

ทำไมถึงห้ามขับตอนมืด
หลายคนสงสัย ว่าทำไมห้ามใช้ป้ายแดงตอนมืด โดยคำตอบนั้นคือ เพราะป้ายแดงเป็นป้ายชั่วคราวที่สามารถหมุนเวียนนำไปใช้ได้ โดยการหมุนเวียนเปลี่ยนคันรถไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ อีกทั้งป้ายแดงนั้นยังมีสีเข้ม อ่านได้ยากตอนกลางคืน ดังนั้นหากเกิดเหตุอะไรไม่ชอบมาพากลตอนกลางคืน นอกจากจะอ่านเลขทะเบียนยากแล้ว ถ้าอ่านออก การติดตาม หรือค้นหารถคันจริงที่ใช้ป้ายนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ จะยุ่งยากกว่าการตามรถที่มีป้ายถาวรแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน