19 ก.ย 2559

ไฟแต่งซิ่งต้องดู ทำไงไม่ให้โดนจับ!!

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดเรื่องของไฟต่างๆ ในรถเอาไว้ว่า ไฟหน้ารถมี 3 ประเภทคือ หนึ่งโคมไฟแสงพุ่งไกลที่เราเรียกกันว่าไฟสูง ให้ติดตั้งด้านหน้ารถข้างละหนึ่งดวง วัดจากกึ่งกลางโคมไฟถึงพื้นถนนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร แต่ต้องไม่สูงจากพื้นเกินกว่า 1 เมตร 35 เซนติเมตร ไฟสูงทั้งสองข้างต้องมีความสว่างหรือกำลังไฟเท่ากันไม่เกินข้างละ 50 วัตต์ <br /> ซึ่งความสว่างดังกล่าวต้องสามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะ 100 เมตรได้ชัดเจน แสงของไฟสูงต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ส่วนไฟต่ำให้ติดในระดับความสูงเช่นเดียวกัน...

นักแต่งมาดูเรื่องการแต่งไฟเลี้ยวสีต่าง ๆที่คุณต้องเสียเงินค่าติดตั้งแล้ว ต้องมาเสียเงินค่าปรับด้วย แล้วยังต้องมาเสียเงินถอดอีก ตามกฎหมายไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอำพันเท่านั้นนะครับ หากเป็นไฟสีอื่นมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522

14372010_1173457282714549_1437514688_nพรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดเรื่องของไฟต่างๆ ในรถเอาไว้ว่า ไฟหน้ารถมี 3 ประเภทคือ หนึ่งโคมไฟแสงพุ่งไกลที่เราเรียกกันว่าไฟสูง ให้ติดตั้งด้านหน้ารถข้างละหนึ่งดวง วัดจากกึ่งกลางโคมไฟถึงพื้นถนนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร แต่ต้องไม่สูงจากพื้นเกินกว่า 1 เมตร 35 เซนติเมตร ไฟสูงทั้งสองข้างต้องมีความสว่างหรือกำลังไฟเท่ากันไม่เกินข้างละ 50 วัตต์ ซึ่งความสว่างดังกล่าวต้องสามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะ 100 เมตรได้ชัดเจน แสงของไฟสูงต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ส่วนไฟต่ำให้ติดในระดับความสูงเช่นเดียวกันกับไฟสูง กำลังความสว่างไม่เกิน 50 วัตต์ และต้องมีแสงสีขาวเช่นเดียวกัน

25550315153239550315063 (1)จากข้อกฎหมายที่ยกมาเป็นตัวอย่างจะพบว่า เพียงแค่ไฟหน้าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ ก็มีรถยนต์จำนวนมากทำผิดกฎหมายเสียแล้ว ข้อที่พบว่าผิดมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องกำลังความสว่างของดวงไฟหน้าทั้งไฟสูงและไฟต่ำ เพราะเจ้าของรถยนต์จำนวนไม่น้อยนำรถของตนเองไปเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้เป็นชนิดที่มีความสว่างมากขึ้น ส่วนใหญ่ใช้กำลังไฟขนาด 90 วัตต์สำหรับไฟต่ำ และ 110 วัตต์ในไฟสูง หรือไปเปลี่ยนไฟหน้าให้เป็นชนิดลำแสงสีฟ้าซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่กล่าวมาอย่างแน่นอน

25550621210035550621012พ.ร.บ. จราจรทางบก 2522

มาตรา ๓๘ การให้ไฟสัญญาณของผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ
(๒) เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอำพัน หรือให้ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอำพันที่ติดอยู่หน้ารถหรือข้างรถ และไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอำพันที่ติดอยู่ท้ายรถไปในทิศทางที่จะเลี้ยว เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
(๓) เมื่อจะให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอำพัน หรือให้ไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอำพันที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ
ตามหลักต้องยอมรับว่ามันผิด ละที่เห็นติดสีแปลกๆ กันทั่วบ้านทั่วเมือง นั่น มันก็ผิด ส่วนใครจะดวงซวยโดนจับอันนี้อีกประเด็นหนึ่งจริงๆ แล้ว ก็ยังมี พ.ร.บ. รถยนต์ 2522 อีกฉบับ
มาตรา ๑๔ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถนำรถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน
รถทุกคันที่จดทะเบียน กรมขนส่งเค้าจะมีรูปถ่ายของรถในวันจดทะเบียนทุกคัน
ดังนั้น เมื่อมีการตกแต่งรถแล้ว ถ้าโดนจับขึ้นมา โต้แย้งกันไปดูรูปรถที่ขนส่งว่ารถคันนี้มีการทำอะไรกับรถต่างกับวันที่จดทะเบียนหรือไม่ก็ดดนเต็ม ๆครับ
13295292_1092485704145041_1578715065_nดังนั้นการจะทำการใดๆกับไฟต่างๆในรถยนต์ของท่าน จึงต้องระวังว่าต้องไม่เป็นการกระทำที่เสียเงิน แล้วยังผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับ ถ้าแต่งไม่ได้เวอ่ร์สะดุดตามาก ตำรวจเค้าก็เฉยๆ นะ เพราะการแต่งรถบางอย่างมันเรื่องทั่วๆ ของคนมีรถ รวมถึง รถของตำรวจเอง
อ่านข่าวสารยานยนต์เพิ่มเติมที่นี่!
credit : ภาพจาก Takesnap

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน