30 พ.ย 2559

8 ขั้นตอนง่าย ๆ กับการจดทะเบียนรถใช้แก๊ส!!

การจดทะเบียนใช้รถนั้นจะมีประโยชน์หากชุดแก๊สมีแถมกรมธรรมประกันภัยประกันจะมีการคุ้มครองต่อเมื่อทำการจดทะเบียนลงเล่มแล้ว และเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นจะโอนได้สะดวกไม่วุ่นวาย โดยการจดทะเบียนนั้นสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งแก๊สไปแล้วนั้น เราจะดำเนินเรื่องการจดทะเบียบกับกรมขนส่งด้วยรถยนต์ของเรานั้นได้ใช้เชื้อเพลิง 2 แบบ แล้วในการดำเนินการต้องทำอย่างไรอย่างไร วันนี้ Unseencar จะมาบอกขั้นตอนดำเนินการและสิ่งที่ต้องเตรียมไปมาบอกเพื่อน ๆ กัน

imagesการจดทะเบียนใช้รถนั้นจะมีประโยชน์หากชุดแก๊สมีแถมกรมธรรมประกันภัยประกันจะมีการคุ้มครองต่อเมื่อทำการจดทะเบียนลงเล่มแล้ว และเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นจะโอนได้สะดวกไม่วุ่นวาย โดยการจดทะเบียนนั้นสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.) นำเอกสารที่ได้จากที่เราไปติดตั้งแก๊สได้แก่ ใบวิศวะจากผู้ตรวจ หนังสือตต-09ที่ได้มาจากอู่ และเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หนังสือเล่มทะเบียนรถ (ใช้เป็นสำเนาได้)

2.) ในการไปจดทะเบียนนั้นผู้ที่ไปแจ้งจะต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครอง ในกรณีนี้หากทางเจ้าของไมม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเองหรือรถติดไฟแนนซ์ (สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งไฟแนนซ์) ให้ทำหนังสือมอบอำนาจแทนได้

3.) จากนั้นก็ถึงจะไปที่กรมขนส่ง แล้วให้ขอเอกสาร “แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ” มาจากเจ้าหน้าที่

14429512_1179164825477128_1793975688_n
4.) เลือกในช่องวางระหว่าง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติอัด (NGV)

5.) ให้ดูในช่อง “พร้อมนี้ได้ทำการแนบหลักฐานประกอบคำขอ” โดยให้กรอกเพิ่มตามนี้
– สำเนาบัตรประชาชน
– หนังสือรับรองจากผู้ติดตั้งและวิศวกร พร้อมรูปถ่ายวิศวกรคู่กับตัวรถ
– ใบคู่มือจดทะเบียน

6.) ต่อเราก็จะนำรถเข้าไปตรงช่องตรวจสภาพรถ

7.) หลังจากที่ได้ทำข้อ 6 ไปแล้วนั้นก็ให้ยืนเอกสารให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสภาพที่ได้ติดตั้งแก๊ส และเจ้าหน้าจะทการขูดเลขที่ตัวถังรถ

8.) หลังจากนั้นให้นั่งรอเจ้าหน้าคีย์ข้อมูลลงในคอม แล้วชำระค่าจดทะเบียนราคา 125 บาท เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น

แต่ในการติดตั้งแก๊สแล้วจะยื่นการจดทะเบียนนั้นต้องทำภายใน 15 วันตามหนังสือรับรองนะครับไม่เช่นนั้นละก็จะโดนปรับเอาได้นะครับ ถ้าเกิน 1 ปี เราจะต้องขอออกเอกสารใบวิศวะใหม่

อ่านข่าวสารยานยนต์เพิ่มเติมคลิกที่นี่!

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน