30 ก.ย 2558

กรมขนส่งทางบก แจ้งเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน แตก ลาย งา ฟรี ถึง 30 กันยายนนี้

กรมขนส่งทางบก ได้ออกมาประการ ให้ประชาชนที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่เกิดการชำรุด แตก ลาย งา ให้เปลี่ยนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ จากเดินได้สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ตั้งแต่ปีที่แล้ว อันเนื่องมาจาก มีประชาชนที่เป็นเจ้าของรถอีกจำนวนมาก ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ แตก ลาย งา ซึ่งยังไม่ได้มีการติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ หากพ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2558 ไปแล้ว เจ้าของรถ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอแผ่น
ให...

กรมขนส่งทางบก ได้ออกมาประการ ให้ประชาชนที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่เกิดการชำรุด แตก ลาย งา ให้เปลี่ยนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ จากเดินได้สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ตั้งแต่ปีที่แล้ว อันเนื่องมาจาก มีประชาชนที่เป็นเจ้าของรถอีกจำนวนมาก ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ แตก ลาย งา ซึ่งยังไม่ได้มีการติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ หากพ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2558 ไปแล้ว เจ้าของรถ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ในราคาแผ่นละ 100 บาท

กรมขนส่งทางบก แจ้งเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนแตกลายงาฟรี ถึง 30 กันยายนนี้กรมขนส่งทางบก แจ้งเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนแตกลายงาฟรี ถึง 30 กันยายนนี้

สำหรับผู้ที่จะขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายก่อน โดยส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานคร 1-5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ขณะที่ส่วนภูมิภาคยืนคำขอได้ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สำนกงานขนส่งที่อยู่ในพื้นที่ผิดชอบ โดยเจ้าของรถหรือ ผู้เช่ารถซื้อและผู้ครองครองรถ ยืดเวลาเปลี่ยนป้าย แตก ลาย งา ถึง สามารถใช้สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อมาดำเนินการติดต่อขอรับป้าย แตก ลาย งา ได้ ส่วนกรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม แต่หากไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้

ปลี่ยนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ปลี่ยนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้

อย่างไรก็ตามขอเตือนว่า ห้ามมีการจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใช้เอง จะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการด้วย ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่ แตก ลาย งา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8805-6 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือคอล เซ็นเตอร์ 1584

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนก็รีบๆกันเลยครับ จะหมดเขตในวันที่ 30 กันยายนนี้ หากสิ้นสุดเวลาแล้ว หากไปเปลี่ยนใหม่จะต้องเสียเงินค่าทะเบียน 100 บาทเลยทีเดียว อย่างไงก็รีบกันหน่อยครับ เพราะใกล้จะสิ้นสุด เร็วๆนี้แล้วครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน