31 ต.ค 2560

การโอนลอยคืออะไร ?

การโอนลอย หมายถึง การที่เจ้าของรถยนต์ได้ตกลงขายรถยนต์ของตนให้ผู้ซื้อ โดยมีการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว เช่น สัญญาซื้อขาย เอกสารการโอน หนังสือมอบอำนาจแต่ผู้ซื้อยังไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ซื้อเป็นชื่อของตนเอง ยังคงเป็นชื่อเจ้าของเดิมหรือเป็นชื่อผู้ขายอยู่นั่นเองโดยผู้ซื้อซึ่งอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือเต็นท์รถยนต์ มีจุดประสงค์หลักเพื่อรถยนต์คันนั้นไปขายต่อทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองอีกทอด ซึ่งการโอนลอย ผู้ซื้อคนแรกก็จะไม่ต้องรับผิดชอบในการเสียค่าโอนกรรม...

การโอนลอย หมายถึง การที่เจ้าของรถยนต์ได้ตกลงขายรถยนต์ของตนให้ผู้ซื้อ โดยมีการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว เช่น สัญญาซื้อขาย เอกสารการโอน หนังสือมอบอำนาจแต่ผู้ซื้อยังไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ซื้อเป็นชื่อของตนเอง ยังคงเป็นชื่อเจ้าของเดิมหรือเป็นชื่อผู้ขายอยู่นั่นเองโดยผู้ซื้อซึ่งอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือเต็นท์รถยนต์ มีจุดประสงค์หลักเพื่อรถยนต์คันนั้นไปขายต่อทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองอีกทอด ซึ่งการโอนลอย ผู้ซื้อคนแรกก็จะไม่ต้องรับผิดชอบในการเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ผู้ซื้อคนสุดท้าย จะเป็นผู้รับผิดชอบแทน

การโอนลอย มีด้วยกันหลายกรณี เช่น

การขายรถให้เต็นท์รถหรือพ่อค้ารถ จะเป็นการโอนลอยให้พ่อค้ารถหรือเต็นท์รถ ส่วนเต็นท์ก็รอให้ผู้ซื้อรถคันดังนั้นไปดำเนินการโอนรถยนต์อีกต่อหนึ่งการจำนำรถยนต์แบบจำนำจอด ผู้จำนำจะเซ็นเอกสารโอนลอยให้ทางศูนย์รับจำนำเช่นกัน หากไม่ไปไถ่คืนหรือไม่จ่ายดอกเบี้ย ทางศูนย์รับจำนำก็จะยึดรถไปขายต่อ ผู้ซื้อก็สามารถนำเอกสารที่เซ็นโอนลอยไว้ ไปโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อตัวเองได้เลย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการโอนลอย

หากขายรถยนต์ให้เต็นท์หรือพ่อค้ารถให้เก็บหลักฐานการขายไว้ให้ครบ เพราะหากรถถูกนำไปใช้ผิดกฎหมาย คนซื้อต้องรับผิดชอบ เนื่องจากยังคงมีชื่อเป็นเจ้าของรถ จนกว่ารถคันนั้น ทางเต็นท์หรือพ่อค้าจะสามารถขายได้ และผู้ซื้อได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้ว

ส่วนผู้ที่จะซื้อรถที่โอนลอย ควรระวังดังนี้

ต้องตรวจสอบเอกสารสำคัญเกี่ยวกับรถให้ละเอียดรอบคอบ เช่น วันหมดอายุบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายหรือเจ้าของรถตัวจริง หากหมดอายุแล้วจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ไม่ได้ตรวจสอบผู้ครอบครองรถกับบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านนั้นต้องตรงกันตรวจสอบประวัติรถมีการนำไปใช้ในทางผิดกฎหมายหรือเปล่าเอกสารในการโอนต้องครบ ดูลายเซ็นต้องเหมือนกันผู้ซื้อรถต้องรีบดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่ที่ได้ทำสัญญาซื้อขายรถ ไม่เช่นนั้นจะเสียค่าปรับผู้ซื้อต้องเก็บสัญญาการซื้อรถไว้ให้ดี เพราะผู้ขายอาจจะแจ้งหายก็ได้ ก็จะกลายเป็นรับซื้อของโจร

ก่อนจะตัดสินใจซื้อรถมือสองคันใด ก็อย่าลืมตรวจสอบว่าเป็นรถโอนลอยหรือไม่เพื่อเตรียมตัวรับมือป้องกันปัญหาที่อาจตามมาได้นะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน