12 ก.ย 2559

ขับรถใหม่ป้ายแดงใครว่าไม่ผิดกฏหมาย!!

ป้ายแดงที่ถูกต้องสามารถสังเกตได้โดยดูที่ตัวป้ายแดงทุกป้ายต้องมีตัวย่อนูน “ขส” ที่มุมด้านล่างขวา โดยรถ 1 คันต้องใช้ 2 ป้ายเพื่อติดด้านหน้าและหลัง โดยมีการผ่อนผันการใช้ป้ายแดงเฉพาะรถที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ซื้อรถหรือใช้งานไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร
ต้องมีสมุดคู่มือประจำรถของทางราชการ ระบุตัวหมวดอักษรและตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยเท่านั้น และรถ 1 คันต้องติดให้ครบสองป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญั...

ปัจจุบันมีประชาชนหลายรายนำรถใหม่ป้ายแดง ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียน และเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องมาใช้งานบนท้องถนน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย หรือนำไปก่ออาชญากรรมด้วย

13ป้ายแดงที่ถูกต้องสามารถสังเกตได้โดยดูที่ตัวป้ายแดงทุกป้ายต้องมีตัวย่อนูน “ขส” ที่มุมด้านล่างขวา โดยรถ 1 คันต้องใช้ 2 ป้ายเพื่อติดด้านหน้าและหลัง โดยมีการผ่อนผันการใช้ป้ายแดงเฉพาะรถที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ซื้อรถหรือใช้งานไม่เกิน 3,000 กิโลเมตรaHR0cDovL3A0LnMxc2YuY29tL2F1LzAvdWQvMS81MTcxLzAxLmpwZw==ต้องมีสมุดคู่มือประจำรถของทางราชการ ระบุตัวหมวดอักษรและตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยเท่านั้น และรถ 1 คันต้องติดให้ครบสองป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทred-numberผู้ซื้อรถใหม่ทุกคันให้ตรวจสอบป้ายแดงให้ถูกต้องด้วยว่า อย่าใช้ “ป้ายแดงปลอม” โดยเด็ดขาด ส่วนกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหาย ขอให้ติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ ห้ามสั่งทำหรือซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถจากร้านรับทำแผ่นป้ายมาติดที่รถ เพราะอาจมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

ยังห้ามนำวัสดุอื่นใดไปบดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถจนมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ชัดเจน หรือตกแต่งลวดลายบนแผ่นป้ายทะเบียนเลียนแบบป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำออกประมูล ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

????รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายเท่านั้น หากจำเป็นต้องใช้งานข้ามจังหวัด ผู้ขับขี่มีความจำเป็นต้องลงบันทึกการใช้รถ พร้อมทั้งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน

สามารถใช้รถป้ายแดงได้เฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก (เวลากลางวัน) เท่านั้น หากจะใช้รถตอนมืดเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น (เวลากลางคืน) ไม่ว่าจะค่ำ ดึก หรือเช้ามืดจะต้องขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน (จะต้องมีลายมือชื่อนายทะเบียนของทางราชการในรายการใช้รถ) หากมีการฝ่าฝืนก็มีโทษปรับ13295292_1092485704145041_1578715065_nนอกจากนี้ หากตรวจสอบพบเป็นทะเบียนรถป้ายแดงปลอมไม่เพียงแค่โดนปรับแต่อาจมีความผิดถึงขั้นจำคุกด้วย จึงขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่ให้รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับ

อ่านข่าวสารยานยนต์เพิ่มเติมที่นี่!

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน