17 ก.ค 2562

ขั้นตอนง่าย ๆ ของการโอนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 62

หนึ่งในกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่เหล่าคนใช้รถมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อน ก็คือการโอนกรรมสิทธิ์รถที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายฉบับล่าสุด เพราะฉะนั้น อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เพื่อเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่เสียสิทธิ์ของตนเอง

หากกล่าวถึงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แล้ว คงจะทำให้หลายคนปวดหัวไม่ใช่น้อย เพราะมีรายละเอียดที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี และมักจะถูกแก้ไขอยู่เสมอ แน่นอนว่า การศึกษากฎหมายให้ครบทุกข้อก็คงจะทำให้หลายคนกุมขมับไม่ใช่น้อย โดยกฎหมายรถยนต์ปี 62 นี้ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม หนึ่งในนั้นก็คือกฎหมายที่ควบคุมการโอนรถ หรือการโอนกรรมสิทธิ์รถ ที่เหล่าคนใช้รถจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ละเอียด เพราะนั่นหมายถึงการครอบครองรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยังเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตนเองด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเราจะมาแนะนำและไขข้อสงสัยที่ว่า การโอนรถมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา

การโอนรถตามกฎหมายรถยนต์ปี 62

การโอนรถตามกฎหมายรถยนต์ปี 62

ทำความรู้จักการโอนรถ

“การโอนกรรมสิทธิ์รถ” หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า “การโอนรถ” นั้น หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยที่ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ซึ่งรถที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้จะต้องเป็นรถที่ถูกจดทะเบียนแล้วตามกฎหมายเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการได้ 

การโอนรถหรือการโอนกรรมสิทธิ์รถ

การโอนรถหรือการโอนกรรมสิทธิ์รถ

การเตรียมเอกสารสำหรับการโอนรถ 

สำหรับการโอนรถนั้น เบื้องต้นจะต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญดังนี้ 
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่หากเป็นนิติบุคคลจะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี 
4. แบบคำขอโอนและรับโอนรถ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
5. โดยในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนไม่สามารถมาดำเนินการโอนรถได้ด้วยตนเอง ผู้ที่รับอำนาจมาดำเนินการต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นประกอบด้วย 
6. ในกรณีที่เป็นการโอนรับมรดก จะต้องนำสำเนาใบมรณะบัตรของเจ้าของรถ และคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมพร้อมสำเนามายื่นให้เรียบร้อย 

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้สำหรับการโอนรถ

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้สำหรับการโอนรถ

ขั้นตอนการโอนรถฉบับง่าย

หากเตรียมเอกสารแล้วเรียบร้อย ให้ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ไปขอดำเนินการที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนปรากฏอยู่ในคู่มือจนทะเบียนรถ หรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้ เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีขั้นตอนการโอนรถดังนี้ 
1. นำรถที่จะใช้ดำเนินการไปเข้ารับการตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (หากเป็นการโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้) 
2. ยื่นเรื่องการแจ้งโอนรถและชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ 
3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน 
4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการโอนรถทั้งหมด 

การตรวจเช็กรถยนต์ก่อนทำการโอนรถ

การตรวจเช็กรถยนต์ก่อนทำการโอนรถ

สำหรับขั้นตอนการโอนรถ หรือการโอนกรรมสิทธิ์รถตามกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่ง่าย และรวดเร็ว เพียงแค่ต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย และไปดำเนินการขอโอนรถตามการจดทะเบียน เพียงเท่านี้ก็สามารถโอนรถได้แล้ว ที่สำคัญ ก่อนโอนรถอย่าลืมตรวจสอบเอกสารและค่าใช้จ่ายให้ละเอียดก่อนไปดำเนินการด้วย 

อ่านเพิ่มเติม 

>> คลายความสงสัย ต่ออายุใบขับขี่ปี 62 ทำอย่างไรบ้าง?

>> ประกาศใหม่! ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์นำเข้าตามกฎหมายปี 62

ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ช่องทางตลาดรถ Unseencar.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน