10 ก.ค 2562

คลายความสงสัย ต่ออายุใบขับขี่ปี 62 ทำอย่างไรบ้าง?

คงมีหลายคนสงสัยว่าการต่ออายุใบขับขี่นั้นยากและมีขั้นตอนเหมือนการขอใหม่หรือไม่ แล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง ที่สำคัญมีเอกสารที่ต้องเตรียมมากแค่ไหน พร้อมคลายความสงสัยได้ที่นี่ กับขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ล่าสุดปี 62

ตั้งแต่ที่มีการยกเลิกใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้านเราเลยก็ว่าได้ เพราะนั่นแสดงถึงการเปลี่ยนมาใช้ใบขับขี่ประเภทชั่วคราวและประเภทขับรถส่วนบุคคลแทน (นับตั้งแต่ปี 2546) แต่หากใครที่ยังถือครองแบบตลอดชีพอยู่ ก็สามารถใช้ได้ปกติ ไม่ต้องทำใหม่แต่อย่างใด ซึ่งเราจะมาไขคำตอบกันว่า การต่ออายุใบขับขี่ในปี 2562 ทั้งประเภทชั่วคราวและประเภทขับรถส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร ที่สำคัญต้องเตรียมตัวก่อนไปขอต่ออายุใบขับขี่อย่างไร เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวและเสียเวลา 

การต่ออายุใบขับขี่ในปี 2562

การต่ออายุใบขับขี่ในปี 2562

Step 1 ทำความรู้จักกับใบขับขี่

เบื้องต้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ในปัจจุบันใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือประเภท ใบขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภท โดยเราจะมากล่าวถึงใบอนุญาตขับรถประเภทส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งประเภทนี้จะเป็นประเภทที่ใช้มากที่สุดในประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับประชาชนที่ต้องการขับรถส่วนบุคคล หรือเพื่อการค้าและ/หรือธุรกิจก็ได้ มีทั้งหมด 2 ประเภทหลักคือ 

  • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว เรียกง่าย ๆ ว่าใบขับขี่ชั่วคราว หรือชนิด 2 ปี โดยเป็นใบขับขี่ที่ได้รับจากการขอใหม่ (ครั้งแรก) ซึ่งมีอายุการใช้งานเพียง 2 ปี เท่านั้น 
  • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล เรียกง่าย ๆ ว่าใบขับขี่ชนิด 5 ปี ซึ่งเป็นใบขับขี่ที่เกิดจากการต่ออายุจากใบขับขี่ชั่วคราวที่มีอายุการใช้งาน 2 ปี ให้มีอายุการใช้งาน 5 ปี และหากใบขับขี่ชนิด 5 ปีใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว ก็สามารถไปต่อให้เป็นชนิด 5 ปี ไปเรื่อย ๆ ตามกำหนดวันหมดอายุ (ต้องไม่เกินกำหนดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้)

ตัวอย่างประเภทของใบขับขี่

ตัวอย่างประเภทของใบขับขี่

Step 2 ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่นั้น มี 2 ประเภท คือ ต่อจากชนิด 2 ปี เป็นชนิด 5 ปี และต่อจากชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี ซึ่งขั้นตอนของทั้ง 2 ชนิดนั้นจะเหมือนกัน โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารและเงิน 

สำหรับใครที่พอจะเข้าใจแล้วว่าใบขับขี่มีประเภทอะไรบ้าง ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมก่อนไปขอต่ออายุใบขับขี่ได้เลย ซึ่งมีเพียง 3 สิ่งเท่านั้นที่ต้องพกไปห้ามขาด และห้ามหาย ได้แก่ 

  1. บัตรประจำตัวประชาชน 
  2. ใบขับขี่ปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุ หรือที่หมดอายุแล้ว 
  3. เงิน (รถจักรยานยนต์มีค่าธรรมเนียมรวม 255 บาท และหากเป็นรถยนต์จะมีค่าธรรมเนียม 505 บาท) 

ขั้นตอนที่ 2 มุ่งหน้าไปขอต่ออายุใบขับขี่

หลังจากที่เตรียมเอกสารและเงินพร้อมแล้ว ให้มุ่งหน้าไปขอต่ออายุใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้เลย อาจจะเลือกตามสถานที่ที่สะดวก ใกล้ที่สุดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ที่เคยทำใบขับขี่เท่านั้น และหลังจากที่เดินทางไปถึงแล้วให้ไปที่จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการมาต่อใบขับขี่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแนะนำต่อเองว่าต้องไปดำเนินการที่จุดไหนต่อ เพราะบางแห่งมีจุดคัดกรองและดำเนินการไม่เหมือนกัน เนื่องจากต้องจัดการความเป็นระเบียบนั่นเอง
ที่สำคัญ ขอแนะนำว่าให้ไปแต่เช้าที่สุดเท่าที่จะเช้าได้ เพราะในแต่ละวันมีคนไปขอต่ออายุใบขับขี่ค่อนข้างมาก หากไปเช้าก็จะได้คิวแรก ๆ ส่งผลให้การดำเนินการเร็วกว่าและไม่ต้องเจอกับฝูงคนที่แออัด อย่าลืมว่าไม่ใช่มีแค่คนที่ไปขอต่ออายุใบขับขี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนที่ไปดำเนินการอื่น ๆ ด้วย เช่น ขอใบขับขี่ใหม่ ทำบัตรใหม่เนื่องจากสูญหาย หรือแม้กระทั่งติดต่อเรื่องอื่น ๆ  

การขอต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง

การขอต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง

ขั้นตอนที่ 3 ส่งเอกสารและรับบัตรคิว 

หลังจากที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว จะมีเอกสารให้กรอกข้อมูลเบื้องต้น ให้เตรียมปากกาไปเผื่อด้วยก็ได้ เพื่อที่จะได้สะดวกและไม่ต้องรอใช้ต่อคนอื่นให้เสียเวลา ซึ่งหากกรอกข้อมูลในเอกสารแล้ว ให้นำไปส่งและรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ได้เลย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบร่างกายขั้นต้น

เมื่อได้รับบัตรคิวแล้ว ก็จะทราบว่าตนเองอยู่ลำดับที่เท่าใด ซึ่งในขั้นตอนของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจะเรียงตามลำดับคิว การทดสอบเบื้องต้นจะคล้ายคลึงกับการทดสอบเพื่อขอใบขับขี่ใหม่ ได้แก่ การทดสอบสายตา การทดสอบเบรก การทดสอบระยะชัดลึก ซึ่งแต่ละคนจะต้องทดสอบให้ผ่านเท่านั้นจึงจะสามารถออกใบขับขี่ได้ 

ขั้นตอนที่ 5 เข้าอบรมตามกลุ่ม

หลังจากที่ผ่านการทดสอบร่างกายมาแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบรม ซึ่งระยะเวลาในการอบรมนั้นขึ้นอยู่กับผู้บรรยายว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด หากเน้นแค่เนื้อหา ไม่ได้ยกตัวอย่างมาก ก็จะอยู่ที่ 45 – 60 นาที แต่หากเป็นผู้บรรยายที่อยากให้ข้อมูลละเอียดมากที่สุด ก็อาจจะนานกว่า 60 นาที โดยการเข้าอบรมนั้นจะเป็นการเข้าอบรมตามกลุ่มที่เจ้าหน้าที่แบ่งให้ เฉลี่ยแล้วห้องหนึ่งจะมีผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน  

การเข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่

การเข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่

ขั้นตอนสุดท้าย เตรียมหน้าผมและเงินในกระเป๋า

หากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ออกมาเข้าห้องน้ำ และเตรียมตัวสำหรับถ่ายใบขับขี่ใหม่ได้เลย ระหว่างนี้อาจจะไปเซ็ทหน้าผมให้เรียบร้อย ประมาณว่าถ่ายรูปออกมาถูกใจแน่นอน ซึ่งหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จก็ให้เตรียมจ่ายเงินค่าดำเนินการและออกบัตรใหม่ตามประเภทของใบขับขี่ได้เลย โดยให้รอเจ้าหน้าที่เรียกตามลำดับคิว เมื่อได้รับใบขับขี่แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม การต่ออายุใบขับขี่นั้น แนะนำว่าให้ไปต่ออายุก่อนวันหมดอายุในบัตรในระยะเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน แต่หากใครที่ไปต่ออายุใบขับขี่แต่หมดอายุมาเกิน 3 ปี แล้ว บอกเลยว่าต้องไปขอทำใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด นั่นก็คือ มีการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และเตรียมเอกสารทั้งหมดตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น 

อ่านเพิ่มเติม 

>> กฎหมายใหม่ประกาศใช้แล้ว จะขนส่งวัตถุอันตรายต้องมีเอกสาร เริ่ม 3 ม.ค. 63

>> ทริคเสริมฮวงจุ้ยรถยนต์ฉบับคนญี่ปุ่น เป็นคนไทยก็ทำได้ง่าย ๆ

ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ช่องทางตลาดรถ Unseencar.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน