28 ก.ย 2560

ถ้ารถหายต้องผ่อนต่อหรือไม่ อ่านซะ! อย่าให้ไฟแนนซ์หลอกได้

เรื่องนี้ต้องพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๒ บัญญัติ ว่าอันว่า เช่าซื้อนั้น คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้

ประเด็นปัญหาที่ว่า ระหว่างที่ยังผ่อนรถในระยะสัญญาเช่าซื้อรถ อาจจะเป็น 48 งวด 60 งวด หรือกี่งวดก็ตาม หากรถที่เช่าซื้อมานั้นหายไป ถามว่า ผู้เช่าซื้อยังต้องผ่อนต่อหรือไม่?

เรื่องนี้ต้องพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๒ บัญญัติ ว่าอันว่า เช่าซื้อนั้น คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้

และมาตรา ๕๖๗ ที่ว่า “ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปด้วย”

ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ ก็คือสัญญาเช่าทรัพย์ประเภทหนึ่ง ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไป สัญญาเช่าย่อมต้องระงับลง นั่นหมายความว่า เป็นอันเลิกสัญญาต่อกัน ผู้เช่าซื้อไม่ต้องผ่อนต่อ

แต่สัญญาเช่าซื้อโดยทั่วไป ผู้ให้เช่าซื้อมักกำหนดต่อไปอีกว่าหากทรัพย์ที่เช่าสูญหายไป ผู้เช่าซื้อก็จำต้องผ่อนต่อจนครบสัญญา ซึ่งในส่วนต่อท้ายนี้ ศาลฎีกามองว่า เป็นการกำหนดค่าเสียหายกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งก็เข้าลักษณะเบี้ยปรับตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ดังนั้น เมื่อเป็นเบี้ยปรับ ศาลอาจกำหนดลดลงได้

เพราะฉะนั้น รถเราผู้เช่าชื้อทำรถหายไปแล้วในระหว่างที่กำลังผ่อนผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่ ขอแนะนำว่าไม่ต้องผ่อนต่อ เพราะกฎหมายให้เช่า + คำมั่นว่าจะขาย ดังนั้นเมื่อทรัพย์ที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาย่อมระงับ ผู้เช่าซื้อไม่ต้องส่งค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าซื้อ มีหลายคนโดนไฟแนนซ์หลอกให้ผ่อนกุญแจต่อเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งที่รถถูกขโมยไปแล้วดังนั้นสัญญาจึงระงับยุติลง ในทางกฎหมายคือ ต้องยุติการจ่ายค่างวดทันที เพราะเงินประกันรถหายก็ได้ไปแล้ว ปกติวงเงินประกัน 80% ของราคาเต็ม

ค่าเสียหายล่ะ มีเท่าไหร่?

ศาลฎีกาเคยวางบรรทัดฐานเอาไว้ว่า ถ้ารถที่เช่าซื้อสูญหายก็ต้องมาคำนวณว่ารถราคาเท่าใด ผู้เช่าซื้อจ่ายค่างวดมาแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ บริษัทประกันได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลิซซิ่งเนื่องจากรถหายเป็นเงินเท่าไหร่ ถ้า 2 จำนวนนี้รวมกันแล้วเกินกว่าราคารถที่ลิสซิ่งซื้อมาจากผู้เช่าซื้อ ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน