15 ก.ค 2558

ประกาศกรมขนส่งทางบก “ยกเลิกใช้ป้ายแดงกับรถใหม่”

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่กรมการขนส่งทางบก ประกาศพร้อมแล้วกับการเดินหน้ายกเลิกกฎหมายรถป้ายแดง ซึ่งเป็นเหตุให้รัฐบาลสูญเสียรายได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่กรมการขนส่งทางบก ประกาศพร้อมแล้วกับการเดินหน้ายกเลิกกฎหมายรถป้ายแดง ซึ่งเป็นเหตุให้รัฐบาลสูญเสียรายได้

กรมขนส่งยกเลิกใช้ป้ายแดงในรถใหม่กรมขนส่งยกเลิกใช้ป้ายแดงในรถใหม่

นายธีรพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีการขนส่งทางบก ได้เผยว่า ปัจจุบันมีผู้นำรถใหม่ป้ายแดง ซึ่งอนุญาตให้สำหรับรถที่ใช้เพื่อขายหรือซ่อมแซมมาใช้งานโดยไม่จดทะเบียนและเสียภาษีให้ถูกต้อง ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในส่วนนั้น และเพื่อให้สะดวกต่อการติดตาม ในกรณีที่รถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรม ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมาก

โดยในระหว่างนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่างการปรับข้อแก้กฎหมาย โดยจะรวมพรบ.รถยนต์ กับ พรบ.ขนส่งทางบกเข้าไว้ด้วยกัน และจะยกเลิกการใช้งานป้ายแดงกับรถใหม่ จึงขอให้ที่ซื้อรถใหม่ที่ยังใช้ป้ายแดงอยู่รวมถึงผู้ที่กำลังจะซื้อรถใหม่ให้รีบนำรถไปจดทะเบียนให้ถูกต้อง โดยภายในวันนี้ทางกรมขนสงทางบกจะชี้แจ้งรายละเอียดในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ให้ทราบอีกที

ยังไงสำหรับใครที่ใช้รถป้ายแดงอยู่หรือใครที่จะซื้อรถใหม่ก็ให้รีบนำรถไปจดทะเบียนให้ถูกต้อง เพราะแน่นอนว่าจะต้องมาตราการบังคับใช้กฎหมายให้ไปทิศทางเดียวกัน ส่วนบทลงโทษจะหนักหรือเบาอย่างไรนั้น หากมีการชี้แจงรายละเอียดจากกกรมการขนส่งทางบกแล้วทางเราจะนำมาอัพเดตให้ทราบอีกทีค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน