7 ส.ค 2556

ป้ายทะเบียนรถสูญหาย แตกลายงา หรือชำรุด

สามารถขอรับ <br /> ทดแทนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

สามารถขอรับป้ายทะเบียนรถทดแทนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

สวัสดีชาวนิวส์อันซีนเช่นเคยนะค่ะ เมื่อพูดถึงทะเบียนรถเก่า หลายๆคนคงนึกถึงทะเบียนรถของตัวเองขึ้นมาเลยทีเดียว ก็เป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่มีรถ และรู้สึกว่าทะเบียนรถของท่านนั้นแตกลายงา จนมองไม่ไม่เห็นตัวอักษรแล้ว สามารถขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่ได้เลยนะค่ะ

การขอรับป้ายทะเบียนฟรีการขอรับป้ายทะเบียนฟรี

ตามที่ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า กรมขนส่งทางบกได้เล็งเห็นความสำคัญของทะเบียนรถของผู้จดทะเบียนหลายปีก่อน จึงอาจทำให้ทะเบียนรถแตกลาย ชำรุดได้ จึงมีการออกประกาศให้เจ้าของรถที่จดทะเบียนในช่วงระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 1 กันยายน 2553 ที่มีความต้องการป้ายทะเบียนรถใหม่ เพื่อที่จะนำมาใช้ทดแทนทะเบียนรถเก่าที่แตกลายงา ชำรุด หรือสูญหาย ให้มาติดต่อทำเรื่องขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ได้ฟรี สามารถใช้บริการได้ฟรีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 หากพ้นกำหนดสิ้นเดือนกันยายนปีนี้แล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราแผ่นป้ายละ 100 บาท ต้องแต่ต้นปีที่เปิดให้มาขอรับ ปรากฏว่ามีผู้มาขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่เพียง 95,944 แผ่นเท่านั้น

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอแผ่นป้ายทะเบียนรถรายใหม่ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพจะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายเนื่องจากทะเบียนรถแตกลายงา ชำรุด หรือสูญหาย ได่ที่สำนักงานกรมขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 รถนั้นอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับผู้ขอป้ายทะเบียนรถใหม่ส่วนภูมิภาคต่างๆขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของเขตนั้นๆ เอกสารที่จะต้องเตรียมไปให้พร้อมได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนผู้เช่าซื้อ หรือผู้ครอบครองรถจะต้องแนบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อเพิ่มเติมด้วย หรือในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม แต่หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ภายใน 15 วัน

สำหรับเพื่อนที่มีความประสงค์ที่จะขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ก็ให้ดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นนะค่ะ รีบๆกันหน่อย ย้ำนะค่ะหมดเขตรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ฟรีวันที่ 30 ก.ย. 56 นี้ มีเพื่อนก็บอกต่อๆกันนะค่ะ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ ยิ่งคนที่ทะเบียนรถชำรุด แตกลายงาจนมองไม่เห็นตัวอักษรไปวิ่งบนถนนมีโทษนะค่ะ ไปทำใหม่ให้สบายใจดีกว่าไม่ต้องเสี่ยงโดนเรียกค่าปรับอีก ด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน