2 พ.ค 2561

ผ่านแล้ว! กฎหมายคุ้มครองสิทธ์สำหรับผู้ซื้อรถยนต์และมือถือ เปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 6 เดือน

ข่าวดี! สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือ แต่กลัวมีปัญหาที่ตามมาภายหลัง อย่างเช่น เกิดปัญหาขัดข้องในกรณีต่างๆ ได้ของไม่ตรงตามสเปค หรือไม่ตรงตามประกาศ ซึ่งเกรงว่าหากเกิดมีปัญหาตามมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนคืน

โดยร่าง พรบ. ฉบับนี้ได้เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ให้ได้รับสิทธิเรียกร้อง ในกรณีได้รับความเดือนร้อนจากสินค้าที่ซื้อไปเกิดความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง โดยเหตุอันเกิดจากทางผู้ผลิต ให้คุ้มครองผู้ซื้อรถยนต์ – มือถือ ชำรุดภาย...

ข่าวดี! สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือ แต่กลัวมีปัญหาที่ตามมาภายหลัง อย่างเช่น เกิดปัญหาขัดข้องในกรณีต่างๆ ได้ของไม่ตรงตามสเปค หรือไม่ตรงตามประกาศ ซึ่งเกรงว่าหากเกิดมีปัญหาตามมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนคืน โดยร่าง พรบ. ฉบับนี้ได้เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ให้ได้รับสิทธิเรียกร้อง ในกรณีได้รับความเดือนร้อนจากสินค้าที่ซื้อไปเกิดความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง โดยเหตุอันเกิดจากทางผู้ผลิต ให้คุ้มครองผู้ซื้อรถยนต์ – มือถือ ชำรุดภายใน 6 เดือน สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ เป็นกฎหมายที่เพิ่มเติมจากหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบต่อร่าง พรบ. ฉบับนี้ โดยหลังจากนี้ก็จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของกฎหมายต่อไป

นอกจากสิทธิ์ในการคุ้มครองสินค้ากับผู้ซื้อนั้น ในร่าง พรบ. ฉบับนี้ยังเพิ่มสิทธิ์ด้านการผ่อนสินค้า และผู้เช่าซื้อให้ได้รับสิทธิ์เหมือนเป็นผู้ซื้อ โดยการโอนสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อสามารถนำไปร้องเรียนได้ และในร่างกฎหมายได้ระบุเรื่องความเสียหายของสินค้าเพิ่มเติม ในกรณีสินค้าเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลา 6 เดือนให้ถือว่าชำรุดตั้งแต่ตอนส่งมอบ และยังให้สิทธิ์ผู้ขายได้ทำการซ่อมแซม 2 ครั้ง แต่หากยังเกิดปัญหาก็สามารถยกเลิก หรือขอลดราคา และจะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน และข้อเรียกร้องนี้มีอายุ 2 ปี

โดยก่อนหน้านี้ได้มีปัญหาออกมามากมาย โดยที่ทางรัฐไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้ได้ ทำให้ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างดังกล่าวเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะผู้ประกอบธุรกิจมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่า หน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่ความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเพื่อให้ปัญหานี้หมดไป

ซื้อขายรถยนต์มือสอง คลิก!!!>>>>http://www.unseencar.com<<<<

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน