2 ก.ค 2561

รู้หรือไม่? รถควันดำ ผิดกฏหมาย ตำรวจมีสิทธิ์สั่งห้ามใช้ได้ทันที!

การปรับแต่งรถในปัจจุบันนี้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะรถกระบะ ที่ได้ทำการตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเพื่อให้รถมีสมรรถนะที่สูงขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดมาจากรถที่ควันดำ ซึ่งเกิดจากการอุดระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR) ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย มีโทษปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อหานำรถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษมาใช้ในทางวิ่ง มีโทษปรับสูงสุด 500 บาท ขณะที่รถบรรทุกปรับไม่เกิน 5,000 บาท

การปรับแต่งรถในปัจจุบันนี้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะรถกระบะ ที่ได้ทำการตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเพื่อให้รถมีสมรรถนะที่สูงขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดมาจากรถที่ควันดำ ซึ่งเกิดจากการอุดระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR) ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย มีโทษปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อหานำรถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษมาใช้ในทางวิ่ง มีโทษปรับสูงสุด 500 บาท ขณะที่รถบรรทุกปรับไม่เกิน 5,000 บาท

โดยดำหนดว่า รถที่ถูกติดสติ๊กเกอร์ “ห้ามใช้ชั่วคราว” ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ปล่อยควันดำเกินร้อยละ 50 ด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง หรือเกินร้อยละ 45 ด้วยเครื่องมือระบบวัดความทึบแสง จะต้องนำรถคันนั้นไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ภายใน 30 วัน หากเกิน 30 วัน ยังไม่มีการแก้ไขก็จะถูกสั่ง “ห้ามใช้เด็ดขาด”

ข้อกำหนดตามกฏหมาย หากมีควันดำเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดจะใช้กับรถยนต์ในแต่ละประเภท โดยมีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่ไม่หยุดรถให้พนักงานตรวจสอบนั้น มีโทษตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และรถที่ได้มีการ ติดสติ๊กเกอร์ ห้ามใช้โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนนำมาใช้งาน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากฉีก/แกะเครื่องหมาย “ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือ “ห้ามใช้เด็ดขาด” จะมีความผิดทางอาญาเพิ่มมาอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน