23 เม.ย 2561

สถิติ 7 วันอันตราย จากอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 2561

สรุปสถิติในช่วง 7 วันอันตรายในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561

รวบรวมข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นประธานการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ได้แถลงสรุปยอดอุบัติเหตุทางถนน

สรุปยอดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง เสียชีวิต 418 ราย เพิ่มขึ้นจากสถิติเมื่อปีที่แล้วจำนวน 28 ราย มียอดผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3,897 ราย

จังหวัดที่มียอดอุบัติเหตุสูงสุด และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงที่สุดจำนวน 20 ราย ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากุบัติเหตุเลย มี 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สมุทรสงคราม หนองคาย และหนองบัวลำภู และจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดและมีผู้บาดเจ็บมากที่สุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 133 ครั้ง และได้รับบาดเจ็บ 142 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเกิดจาก ดื่มแล้วขับ รองลงมาคือผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินกำหนด

เวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ได้แก่ 16.01 – 20.00 น. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ โดยมีจุดตรวจหลัก 2,029 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,242 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 726,847 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 146,589 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 39,572 ราย ไม่มีใบขับขี่ 37,779 ราย

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุสูงและอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 79.85 โดยทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนและต่อเนื่อง รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยมีกลไกในการสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำแผนชุมชน สร้างการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการขับขี่อย่างปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน