8 ส.ค 2562

เรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่ควรละเลย กับกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับการคาดเข็มขัดนิรภัย

การใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันนั้น ไม่เพียงแต่ต้องใช้รถเป็นเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นเดียวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ผู้ใช้รถทุกคนไม่ควรละเลยเพราะมีผลบังใช้ในทางกฎหมายโดยตรง

เชื่อว่าคงมีเหล่าคนใช้รถไม่น้อยที่มองว่าบางครั้งการใช้เข็มขัดนิรภัยก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่ารำคาญไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะในยามที่ต้องเดินทางระยะใกล้ไม่ได้เดินทางไปไหนไกลแถมเวลาคาดก็รู้สึกอึดอัด หรือบางทีก็ขับรถจนลืมไปว่ายังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยจนกลายเป็นนิสัยที่เคยตัวซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นับว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและมักจะเป็นต้นตอของการเพิ่มความรุนแรงให้กับอุบัติเหตุอยู่เสมอ 

การใช้เข็มขัดนิรภัยตามข้อบังคับทางกฎหมายจราจร

การใช้เข็มขัดนิรภัยตามข้อบังคับทางกฎหมายจราจร

และด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้นี่เองที่ทำให้กรมการขนส่งตัดสินใจที่จะเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกที่เกี่ยวข้องกับการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างจริงจังทั้งรถยนต์ส่วนตัวรวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจกันว่า กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องอย่างไรกับคนใช้รถใช้ถนนกันบ้าง และที่สำคัญคือบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย

ความสำคัญของเข็มขัดนิรภัย 

"เข็มขัดนิรภัย" หรือ "Seat Belt" นั้น นับว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่รถยนต์หรือรถโดยสารสาธารณะจะต้องมี ซึ่งเข็มขัดนิรภัย ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารลงไปได้ เช่น ในกรณีที่มีการชนกันอย่างรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างรถยนต์กับรถยนต์ พบว่าผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่คาดเข็มขัด เพราะเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดการกระแทกและยึดร่างของผู้ที่คาดเข็มขัดเอาไว้ไม่ให้ไปกระแทกกับสิ่งของ หรือวัตถุอื่น ๆ

โดยจากการสำรวจแนวโน้มของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้น พบว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ถึงร้อยละ34 จึงทำให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกผลักดันมาตรการควบคุมการใช้เข็มขัดนิรภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนของคนไทยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ความสำคัญของเข็มขัดนิรภัยที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้

ความสำคัญของเข็มขัดนิรภัยที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้

ประเภทของเข็มขัดนิรภัย 

ลักษณะของเข็มขัดนิรภัยนั้น โดยหลัก ๆ แล้ว จะแบ่งเข็มขัดนิรภัยออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

  • เข็มขัดนิรภัยแบบรัดหน้าตักและรั้งพาดไหล่ (แบบ 3 จุด) โดยจะเป็นเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ขับรถและผู้ที่นั่งตอนหน้าข้างคนขับ 
  • เข็มขัดนิรภัยแบบรัดหน้าตัก (แบบ 2 จุด) โดยจะเป็นเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ที่นั่งตอนกลางระหว่างผู้ขับและผู้ที่นั่งตอนหน้าข้างคนขับ

อ่านเพิ่มเติม 

>> เรียนรู้กฎหมายแบบชิค ๆ ฉบับมือใหม่หัดขับรถยนต์
>> ขั้นตอนง่าย ๆ ของการโอนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 62

ประเภทของเข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถ

ประเภทของเข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถ

การใช้เข็มขัดนิรภัยกับรถแต่ละประเภท

สำหรับมาตรการที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้รถแต่ละประเภทใช้เข็มขัดนิรภัย ตามข้อกำหนดในกฎหมายนั้น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 

1. รถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 

สำหรับรถยนต์ที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 นั้น นับรวมตั้งแต่รถยนต์ที่จนทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นมา ได้แก่ รถเก๋ง รถรับจ้างระหว่างจังหวัด(รถทัวร์) รวมถึงรถแท็กซี่ด้วยเช่นเดียวกัน 

2. รถยนต์ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

หากเป็นรถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบครบตำแหน่ง แบ่งตามลักษณะใหญ่ ดังนี้ 

  • รถที่ขนส่งผู้โดยสารจำนวนที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รหัสนำหน้าด้วย 10, 30 และ 40) 
  • รถที่ใช้ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม (รหัสนำหน้าด้วย 70) 
  • รถขนาดเล็กที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รหัสนำหน้าด้วย 20) 

โดยรถทั้ง 2 ประเภท จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้ครบตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หากเป็นรถเก๋งรุ่นเก่าที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด เฉพาะเบาะคนขับและที่นั่งข้างคนขับ แต่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด ในตำแหน่งเบาะนั่งตรงกลาง ก็จะต้องนำไปติดตังให้เรียบร้อยตามข้อบังคับทางกฎหมาย

การใช้เข็มขัดนิรภัยกับรถแต่ละประเภทตามกฎหมาย

การใช้เข็มขัดนิรภัยกับรถแต่ละประเภทตามกฎหมาย

โทษทางกฎหมายการจราจร ที่บังคับให้ใช้เข็มขัดนิรภัย

สำหรับโทษทางกฎหมายจราจรทางบกว่าด้วยการใช้เข็มขัดนิรภัยนั้น หากใครที่ฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีโทษที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะตามความผิดแต่ละแบบ คือ 

  • ความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ในกรณีที่ไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
  • ความผิดตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในกรณีที่ไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
  • หากผู้ขับรถและผู้ที่นั่งข้างคนขับไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2538 มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

และสำหรับรถคันใดก็ตามที่ไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด ทางกรมการขนส่งจะไม่อนุญาตให้ผ่านการตรวจสภาพรถให้ 


สาธิตการทำงานของเข็มขัดนิรภัยในยามที่เกิดอุบัติเหตุ
 

สำหรับกฎหมายที่ควบคุมการใช้เข็มขัดนิรภัยในเมืองไทยนั้น นับว่าเป็นกฎหมายการจราจรที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม 
>> แนะนำรถเก๋งทรงซีดานมือสองยอดนิยม ด้วยงบห้าแสน อัปเดตใหม่เดือน ก.ค. 62
>> เผยทริคเลือกรถยนต์ทั้ง 12 ราศี ให้เฮงและปังแบบฉุดไม่อยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน