19 เม.ย 2562

เลือกซื้อประกันรถยนต์แบบไหน เหมาะกับเราที่สุด!!

มาทราบความหมายของประกันรถยนต์ ความแตกต่างของประกันแต่ละชั้น และวิธีมองความเสี่ยงของตัวท่านเองว่าเหมาะกับประกันแบบไหน

เลือกซื้อประกันรถยนต์แบบไหน เหมาะกับเราที่สุด!!

เลือกซื้อประกันรถยนต์แบบไหน เหมาะกับเราที่สุด!!

หลายท่านคงทราบมาบ้างแล้วว่า ประกันรถยนต์นั้นมีหลายชั้น แต่ก็เคยสับสนในความแตกต่างของแต่ละความคุ้มครอง และความเหมาะสมของรถแต่ละคันที่ไม่เหมือนกัน วันนี้เราจะแจกแจงความแตกต่างทั้งสิทธิประโยชน์ ราคา และความเหมาะสมของประกันแต่ละชั้น เพื่อให้เพื่อนๆชาว ตลาดรถ Unseencar.com ได้เลือกได้ตรงกับรถคุณ และตรงกับเงินในการเป๋าด้วย

ทำความเข้าใจประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ทำความเข้าใจประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ประกันรถยนต์ชั้น 1

เป็นประกันที่ตอบโจทย์ทุกอย่างในการให้ความคุ้มครองที่เกิดจากการชน รถป้ายแดงทุกคันมักจะได้ ได้รับของแถมเป็นประกันชั้น 1 กันอยู่แล้ว ซึ่งความคุ้มครองของประกันที่ว่านี้ แยกออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ

1.ความคุ้มครองตัวรถคันที่เอาประกันภัย

ซึ่งก็คือความคุ้มครองรถยนต์ของเราคันที่ทำประกันนั่นเอง เจ้าความคุ้มครองที่ว่านี้รวมไปถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับรถยนต์ด้วยกันเองและการชนสิ่งที่ไม่ใช่รถด้วย เช่น ชนเสาไฟฟ้า ชนรั้วบ้าน หรือล้อแม็กครูดฟุตบาท หรือกรณีรถหายจากการถูกโจรกรรม รถโดนไฟไหม้ และรถโดนน้ำท่วมด้วย

2.ความคุ้มครองภัยพิเศษ

ความคุ้มครองนี้เพื่อความคลอบคลุมภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิด เช่น ภัยก่อการร้ายเมื่อมีการประกาศโดยรัฐบาล อุบัติเหตุส่วนบุคคลเมื่อคนขับหรือผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อคนขับและผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บ และการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดคดีอาญาและต้องส่งฟ้องศาล

3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองแบบสุดท้าย คือ คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก(ทรัพย์สินของคนอื่นๆ ที่เราขับรถไปชนหรือเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ) และคุ้มครองบุคคลภายนอก(เมื่อเกิดการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และเกี่ยวข้องกับสุขภาพ)

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันรถที่คุ้มครองการชนจากรถชนรถ(รถที่มีป้ายทะเบียน)หรือการชนที่ระบุคู่กรณีได้เท่านั้น ส่วนความคุ้มครองที่เหลือเหมือนกับประกันชั้น 1 แยกออกเป็น 3 หมวดหมู่ เช่นเดียวกัน

1.ความคุ้มครองตัวรถคันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองรถยนต์ของเราจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับรถยนต์ด้วยกันเท่านั้น การชนสิ่งที่ไม่ใช่รถไม่คุ้มครองนะครับ ส่วนรถหายจากการถูกโจรกรรม รถไฟไหม้ และรถน้ำท่วมคุ้มครองเหมือนชั้น 1 ตามทุนประกันทุกประการ

2.ความคุ้มครองภัยพิเศษ

ภัยที่เราไม่คาดคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยก่อการร้าย อุบัติเหตุส่วนบุคคลเมื่อเกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ และการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อต้องส่งฟ้องศาลจากคดีอาญา

3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก(ทรัพย์สินของคนอื่นๆ ที่เราขับรถไปชนหรือเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ) และคุ้มครองบุคคลภายนอก(เมื่อเกิดการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และเกี่ยวข้องกับสุขภาพ) ก็คุ้มครองเช่นเดียวกับประกันชั้น 1 ครับ

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันที่คุ้มครองการชนจากรถชนรถหรือการชนที่ระบุคู่กรณีได้เท่านั้น และยังดูแลค่าซ่อมทั้งรถของเราเองและรถคู่กรณีด้วย

1.ความคุ้มครองตัวรถคันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองรถยนต์จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับรถยนต์ด้วยกันเท่านั้น การชนสิ่งที่ไม่ใช่รถไม่คุ้มครองนะครับ

2.ความคุ้มครองภัยพิเศษ

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลเมื่อเกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ และการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อต้องส่งฟ้องศาลจากคดีอาญาครับ แต่บางแพ็กเกจยังมีความคุ้มครองรถโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ

3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองทรัพย์สินของคนอื่นๆ ที่เราขับรถไปชนหรือเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองบุคคลภายนอกเมื่อเกิดการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และเกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันที่คุ้มครองการชนจากรถชนรถหรือการชนที่ระบุคู่กรณีได้เท่านั้นและดูแลค่าซ่อมเฉพาะรถคู่กรณี

1.ความคุ้มครองตัวรถคันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองรถยนต์จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับรถยนต์ของคู่กรณีเท่านั้น

2.ความคุ้มครองภัยพิเศษ

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลเมื่อเกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ และการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อต้องส่งฟ้องศาลจากคดีอาญาเหมือนชั้น 3+ ครับ

3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองทรัพย์สินของคนอื่นๆ ที่เราขับรถไปชนหรือเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองบุคคลภายนอกเมื่อเกิดการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และเกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นเดียวกันกับชั้น 3+

เพราะการเลือกซื้อประกันรถยนต์คือเงินก้อนนึงที่ต้องจ่าย ยังไงก็ต้องเลือกให้พอเหมาะพอดีกับเรา ไม่ให้ฟุ่มเฟือยหรือซื้อแพงเกินควร และคุ้มครองไม่น้อยเกินไปเพื่อให้เราอุ่นใจที่สุดในการดูแลครอบครัวและตัวเราเอง ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องถามตัวเองก่อนว่า

พฤติกรรมการขับรถของเรานั้นเป็นแบบไหน

บางคนเพิ่งหัดขับรถ ขับยังไม่แข็ง  ถ้ามือใหม่ก็คว้าชั้นหนึ่งไว้อุ่นใจสุด หรือเรามีความจำเป็นต้องเดินทางต่างจังหวัดเป็นประจำ แต่บางท่านขับในเส้นทางเดิมๆ หรือเส้นทางใกล้ๆ ก็เลือกแค่พออุ่นใจ อันนี้ดูตามความเสี่ยงและการใช้งานรถที่บ่อย ตลอดจนระยะทางประกอบการตัดสินใจ

อายุและสภาพรถเป็นเช่นไร?

รถใหม่ป้ายแดงก็ต้องแรงเสมอ แต่ก็ต้องดูแลกันนิดนึง แต่รถเก่าหลายปีแต่เก๋าในการขับขี่ก็เลือกประกันที่เหมาะสมลงตัวกับราคาดีกว่า เอาเงินในการจ่ายประกันมาดูแลรถได้พอสมควรทีเดียว ทั้งนี้ทั้งนั้นสภาพรถและอายุการใช้งานย่อมบ่งบอกความพอเหมาะพอดีในการเลือกประกันรถยนต์ได้เช่นกัน

ไม่ค่อยได้ขับขี่ ประกันชั้นไหนดีเหมาะกับเรา?

บางท่านอาจจะทำงานที่บ้าน หรือไม่ค่อยได้ใช้งานรถยนต์เลยจริงๆ ในการเลือกประกันก็ต้องดูความเหมาะสมในการใช้งานและราคาที่จ่าย เช่นเดือนหนึ่งขับรถไม่กี่ครั้ง และเส้นทางเดิมๆใกล้ๆ เลือกจ่ายตามราคาและความคุ้มครองในระดับชั้นสามก็ไม่แปลก ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเหมาะเจาะลงตัวกับประกันแบบไหน

เพราะความหมายของประกันรถยนต์แท้ที่จริงคือ การใช้เงินเพื่อคุ้มกันความเสียหายหรือการบาดเจ็บทางกายที่เกิดจากการชนกันบนท้องถนน และเพื่อป้องกันความรับผิดที่อาจเกิดจากเหตุดังกล่าวได้ การประกันรถยนต์อาจเสนอการคุ้มกันด้วยเงินเพิ่มเติมในกรณียานพาหนะถูกโจรกรรม และความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ นอกจากอุบัติเหตุ เช่น การถูกขีดข่วน อากาศ หรือ ภัยธรรมชาติและคุ้มกันความเสียหายจากการชนวัตถุที่อยู่นิ่ง ในแต่ละประเทศอาจมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับประกันภัยแตกต่างกันไป เพื่อนๆชาว Unseencar ต้องลองถามตัวเองในเรื่องของความเสี่ยงแต่ละจุด และเลือกจ่ายตามความเหมาะสม  คนที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้คือตัวท่านเอง

อ่านเพิ่มเติม

>> ประกันภัย 7 บาท ไม่ควรพลาดช่วงเดินทางไกลเทศกาลสงกรานต์

>> “ลดต้น ลดดอก” เป็นแค่เทคนิคทางบัญชี ทำผู้ซื้อรอเก้อ!

ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ช่องทางตลาดรถ Unseencar.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน