19 ส.ค 2563

ใบอนุญาตขับขี่สากล แนะนำขั้นตอนการทำ และราคาค่าใช้จ่าย

ใบอนุญาตขับขี่สากล เอกสารที่สำคัญในการใช้ขับรถในต่างประเทศ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับขี่สากล และราคาในการทำ

ใบอนุญาตขับขี่สากล
แนะนำขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับขี่สากล และราคาค่าใช้จ่าย

ใบอนุญาตขับขี่สากล คือสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถยนต์ในต่างประเทศจำเป็นต้องมีไว้ เนื่องจากการเช่ารถเพื่อใช้ขับขี่นั้น ผู้เช่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากลเพื่อเป็นหนึ่งในเอกสารในการเช่ารถก็ว่าได้ 

ในปัจจุบันการทำใบอนุญาตขับขี่สากล ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด หากเทียบการทำใบขับขี่แบบปกติ เพียงแต่จะใช้เอกสารในการทำมากกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้น โดยจำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) และบัตรต้องไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือใบขับขี่แบบตลอดชีพ ทั้งนี้ยังสามารถใช้ใบขับขี่สาธารณะมาเป็นเอกสารได้อย่างไม่มีปัญหา โดย
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป *( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ่ายรูปหน้าตรง (สุภาพ)
 • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมในการทำใบอนุญาตขับขี่สากล 505 บาท

ใบอนุญาตขับขี่สากล

หลังจากเตรียมเอกสารในการทำใบอนุญาตขับขี่สากลเป็นที่เรียบร้อย สิ่งต่อมาที่จำเป็นต้องรู้ก็คือ สำนักงานขนส่งที่เปิดให้ทำใบขับขี่สากลมีที่ไหนบ้าง ซึ่งถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพจำเป็นต้องไปสำนักงานขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เพียงเท่านั้น ได้แก่

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พิกัด : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พิกัด : 51 ซอย สวนผัก 4 แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 พิกัด : 2479 สุขุมวิท 62/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 พิกัด : 34 หมู่ 6 ถนน ร่วมพัฒนา แขวง ลำต้อยติ่ง เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 พิกัด : 1032 อาคาร 5 กรมการ ขนส่ง ทาง บก ซอย พหลโยธิน 18 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ใบอนุญาตขับขี่สากล

สำหรับผู้ที่อยู่ตามต่างจังหวัด สามารถเดินทางไปทำใบขับขี่สากลได้ที่สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดได้เลย หากข้อสงสัยในเรื่องสถานที่บริการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584 ในส่วนขั้นตอนการทำใบขับขี่ เรียกได้ว่าไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใด หากคุณเตรียมเอกสารพร้อม และเลือกสำนักงานขนส่งที่จะไปทำได้แล้ว เนื่องจากไม่ต้องมีการอบรม การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติใหม่แต่อย่างใดนั้น

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล

 1. ยื่นเรื่องการทำใบขับขี่สากลที่ สำนักงานขนส่งทางบก พร้อมตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น.) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่ หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
  - ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ( พร้อมฉบับจริง ) บัตรต้องไม่หมดอายุ
 3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ  บัตรต้องไม่หมดอายุ
 4. ผู้มอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

ใบอนุญาตขับขี่สากล

เรียกได้ว่าแค่เพียงไม่กี่ขั้นต้อนเท่านั้น ก็สามารถมีใบขับขี่สากลได้ตามกฎหมาย และสามารถใช้งานได้ทุกมุมโลกก็ว่าได้

อ่านเพิ่มเติม:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน