13 ส.ค 2563

5 ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ที่ทำได้ไม่ยาก

สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ เรารวบรวมขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากมาฝากกัน

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่กรมการขนส่งทางบกยังเปิดให้ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Learning หรือ www.dlt-elearning.com ได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เรารวบรวมมาให้คุณแล้ว

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com


www.dlt-elearning.com

2. คลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม" แล้วกรอกรายละเอียด ประกอบด้วย 

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขที่ใบอนุญาตขับรถ
 • วันอนุญาต
 • วันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถ 

จากนั้นเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ ได้แก่

 • อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถรถส่วนบุคคล เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 • อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
 • อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

แล้วคลิกที่ปุ่ม "ขั้นตอนต่อไป"


ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

3. ชมวิดีโอการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด ระหว่างนั้นจะมีให้ตอบคำถามจำนวน 3 ครั้ง เพื่อทดสอบว่าได้รับความรู้หรือไม่ โดยเมื่อรับชมวิดีโอและตอบคำถามจนครบทุกข้อแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ขั้นตอนสุดท้าย"

ทั้งนี้ หากชมวิดีโอไม่จบ และตอบคำถามไม่ครบทั้ง 3 ข้อ จะต้องดูวิดีโอการอบรมใหม่อีกครั้ง 


รับชมวิดีโอการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด 

4. ยืนยันตัวตนเพื่อรับผลการอบรม โดยกรอกข้อมูล ดังนี้

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
 • เลขที่ใบอนุญาตขับรถ 


กรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันตัวตน

เมื่อกรอกรายละเอียดเรีรยบร้อยแล้ว ให้คลิกไปที่ "เสร็จสิ้น" โดยเมื่อทำการอบรมสำเร็จ ระบบจะขึ้นหน้าจอว่าคุณผ่านหลักสูตรการอบรมแล้วเรียบร้อย ดังรูป 


ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว

5. กลับสู่หน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์" จากนั้นกรอกข้อมูล ได้แก่

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
 • เลขที่ใบอนุญาตขับรถ

และคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ" 


ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์

อย่างไรก็ตาม การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันเท่านั้น โดยหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้ว สามารถนำใบอบรมไปทำเรื่องต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งได้

อ่านเพิ่มเติม:

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน