5 ม.ค 2561

7 วันยอดอุบัติเหตุปีใหม่พุ่ง! บาดเจ็บและเสียชีวิต ตัวเลขเท่าไหร่มาดูกัน!!

สถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.ใน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,092 คน โดยได้เรียกตรวจยานพาหนะ 782,166 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 138,279 คน พบว่าในเขตชุมชนและถนนสายรองมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น โดยสาเหตุมาจาก
และ
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นตรง และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น.

สถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.ในการตั้งจุดตรวจหลัก 2,011 จุดทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,092 คน โดยได้เรียกตรวจยานพาหนะ 782,166 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 138,279 คน พบว่าในเขตชุมชนและถนนสายรองมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น โดยสาเหตุมาจากเมาแล้วขับ ร้อยละ 47.27 และขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 26.00 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นตรง และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น.

ตัวเลขทั้งผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุปีนี้ สถิติสะสมจะลดลงกว่าปีที่แล้ว แต่พบข้อมูลที่น่าห่วงว่า เมื่อตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุพบพฤติกรรมดื่มแล้วขับในกลุ่มวัยรุ่นร่วมกับการทำผิดกฎหมายจราจรจำนวนมาก

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนรวม 3,456 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 375 ราย และบาดเจ็บ 3,612 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือ ตายเป็นศูนย์ มี 8 จังหวัด ได้แก่ ยะลา, ระนอง, หนองบัวลำภู, นครนายก, ตรัง, ชัยนาท, นราธิวาส, น่าน ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 120 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 124 คน

7 วันอันตาย 2018

สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย, ดื่มแล้วขับขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด, ตัดหน้ากระชั้นชิด และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ในวันหยุดปีใหม่นี้ ศปถ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดเส้นทางอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอรวมถึงประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตลอดจนถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อวางมาตรการ และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน