17 ต.ค 2562

อยากขายรถทอดตลาดไม่ใช่ปัญหา แค่เตรียมเอกสารก่อนขายรถมือสองให้พร้อมก็เพียงพอ

หากคุณมีรถยนต์แล้วอยากจะเปลี่ยนรถให้เป็นเงินนั้น ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด เพียงแค่รู้จักการเตรียมเอกสารก่อนขายรถมือสองให้พร้อมก็เรียบร้อยแล้ว จะมีอะไรบ้างนั้น มาเช็กได้ที่นี่

สำหรับการซื้อขายรถมือสองในตลาดรถยนต์นั้น นับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปและทำได้ง่ายมาก ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการซื้อขายรถเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ก็ยิ่งทำให้เหล่าผู้ที่ใช้รถและต้องการขายรถทำได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด เรียกว่าเพียงแค่รู้จักเตรียมตัวก็สามารถขายรถทอดตลาดได้แล้ว โดยเฉพาะเอกสารสำคัญที่ต้องมีความพร้อมเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการก่อนซื้อขายรถ เพราะฉะนั้น มาลองเช็กกันดีกว่าว่าการเตรียมเอกสารก่อนขายรถมือสองนั้นมีอะไรบ้าง

การเตรียมความพร้อมของเอกสารก่อนขายรถมือสอง

การเตรียมความพร้อมของเอกสารก่อนขายรถมือสอง

เล่มทะเบียนตัวจริง

แน่นอนว่า สิ่งแรกที่ต้องเตรียมและห้ามหาย ห้ามขาด ก็คือเล่มทะเบียนรถตัวจริงเท่านั้น เพราะจะเป็นเอกสารที่ใช้ระบุได้ว่ารถที่จะขายเป็นรถที่ถูกกฎหมาย ไม่ได้ลักลอบ หรือปลอมแปลงทะเบียนมาก่อน โดยข้อมูลที่ระบุในเล่มทะเบียนตัวจริงนั้น ประกอบไปด้วย ชื่อเจ้าของรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีรถ และที่สำคัญควรตรวจสอบด้วยว่ารถที่จะขายนั้นได้เสียภาษีหรือขาดต่อภาษีหรือไม่ เพราะหากขาดก็ไม่สามารถขายรถได้นั่นเอง 

 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ ซึ่งจะต้องมีข้อมูลชัดเจน ไม่หมดอายุ ซึ่งในปัจจุบันการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนั้น สามารถถ่ายเฉพาะด้านหน้าได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ด้านหลังเหมือนแต่ก่อน และก่อนที่จะใช้นำเนาในการขายรถ ก็อย่าลืมเซ็นกำกับเพื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร และไม่ได้รับอนุญาต ที่สำคัญคือ ให้เขียนกำกับคาดตัวสำเนาไว้ด้วยว่าสำเนาบัตรที่ถ่ายนี้ใช้ในกรณีใดบ้าง เช่น “ใช้สำหรับการซื้อขายรถ Honda City มือสอง ปี 2014 เท่านั้น” หรือ “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ Honda City มือสอง ปี 2014 ทะเบียน กข 9999 กรุงเทพมหานคร เท่านั้น” เป็นต้น และเมื่อมีการซื้อขายรถมือสองแล้ว ผู้ซื้อก็ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยเช่นเดียวกัน 

อ่านเพิ่มเติม 

>> กฎหมายใหม่ประกาศแล้ว เต็นท์รถมือสองเตรียมแก้ไขสัญญาทันที
>> ขั้นตอนง่าย ๆ ของการโอนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 62

​การซื้อขายรถในตลาดรถยนต์

การซื้อขายรถในตลาดรถยนต์

หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์มือสอง

ในส่วนของสัญญาซื้อขายรถมือสองนั้น ถือว่าเป็นเอกสารที่ต้องเตรียมและเช็กความถูกต้องของข้อมูลให้ละเอียดและรอบคอบว่าครบหรือไม่ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ นั้น ก็ให้เช็กที่กรมการขนส่งทางบกได้เลยว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มมาจากเดิม เพราะตามกฎหมายใหม่ปี 62 นั้น ทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้กำหนดเอาไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 เอาไว้แล้วว่า ในการทำธุรกิจการขายรถยนต์จะต้องปรับสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบแล้วเรียบร้อย ซึ่งต่อให้เป็นบุคคลธรรมดาก็ควรที่จะปฏิบัติตามไว้ก่อน เพราะเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และองค์ประกอบของข้อมูลในสัญญานั้น ประกอบไปด้วย 8 ส่วนสำคัญด้วยกัน คือ 

  1. รายละเอียดของตัวรถ 
  2. การกำหนดวันที่ส่งมอบรถอย่างเป็นทางการ 
  3. กำหนดการส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4. สิทธิการบอกเลิกสัญญา (สำหรับเต็นท์รถมือสองที่ขายรถให้ลูกค้า แต่สามารถนำมาปรับใช้ในสัญญากับบุคคลทั่วไปได้)
  5. การคืนเงินหรือสิ่งที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้ซื้อภายใน 15 วัน หากมีการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้น 
  6. เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ (สำหรับเต็นท์รถมือสอง) 
  7. การบอกเลิกสัญญาหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามกำหนด (สำหรับเต็นท์รถมือสอง) 
  8. ข้อมูลของการประสบภัยของรถยนต์ (ถ้ามี) 

แน่นอนว่า ในบางประเด็นนั้น จะเป็นข้อมูลที่เต็นท์รถมือสองจะต้องระบุเอาไว้ในสัญญาหากมีการซื้อขายรถมือสองกับลูกค้า เพื่อความเป็นธรรมของทั้งฝ่ายผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งหากเป็นการขายระหว่างบุคคลธรรมดา เช่น ญาติพี่น้องซื้อรถต่อจากกัน ก็อาจจะนำมาปรับในสัญญาได้เช่นเดียวกัน แต่จะต้องเป็นไปตามกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ล่าสุด หรือหากไม่มั่นใจว่าสัญญามีความถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก็ได้เช่นเดียวกัน อาทิ ทนายความ 

ตัวอย่างหนังสือสัญญาซื้อขายรถมือสอง

ตัวอย่างหนังสือสัญญาซื้อขายรถมือสอง

หนังสือแบบคำขอโอนและรับโอน

โดยหนังสือแบบคำขอโอนและรับโอนนี้ จะเป็นหนังสือที่กรมการขนส่งออกให้ ซึ่งข้อมูลนั้น จะเป็นการระบุว่าผู้ขาย(ผู้โอน) ต้องการโอนรถให้เป็นสิทธิ์ขาดของผู้ซื้อ(ผู้รับโอน) ซึ่งข้อมูลที่ระบุในแบบคำขอโอนก็จะประกอบไปด้วย ข้อมูลของผู้ขายและผู้ซื้อ ข้อมูลของรถที่ต้องการโอน(ตรงตามเล่มทะเบียน) และราคาซื้อขาย โดยข้อมูลต่าง ๆ นั้น ต้องกรอกให้ครบถ้วนและเรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาหลังการซื้อขายรถมือสองนั่นเอง 

 

หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับหนังสือมอบอำนาจที่จะใช้ประกอบการขายรถมือสองนั้น จะเป็นหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่าผู้ขายหรือผู้ที่เป็นเจ้าของรถนั้น มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการแทน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตัวเองที่กรมขนส่ง โดยข้อมูลที่ต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจ จะต้องมีวันที่ระบุชัดเจน มีข้อมูลส่วนตัวของผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ สิทธิ์ในการดำเนินการแทน และที่สำคัญคือ ในการลงลายมือชื่อนั้น จะต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คน มาลงลายมือรับรองด้วย เพื่อให้ทราบข้อตกลงที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การเตรียมความพร้อมก่อนขายรถทอดตลาดรถมือสอง

การเตรียมความพร้อมก่อนขายรถทอดตลาดรถมือสอง

เป็นอย่างไรบ้าง กับการเตรียมเอกสารก่อนขายรถมือสองที่ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ศึกษาและเตรียมตัวให้เรียบร้อยก็สามารถขายรถทอดตลาดรถมือสองได้แล้ว หรือหากยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับรายละเอียดบางส่วน ก็สามารถเข้าไปศึกษาและสอบถามข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกได้เช่นเดียวกัน 

หรือหากคุณอยากจะซื้อรถมือสองสักคันมาไว้ใช้งาน ก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ ตลาดรถ Unseencar.com 

อ่านเพิ่มเติม 

>> เลขไมล์รถโดนแก้ก่อนถึงมือเรา ปัญหาสุดเศร้าของคนซื้อรถมือสอง
>> จะซื้อขายรถ Toyota Altis มือสอง ให้ได้ราคา มาศึกษาทริกให้เข้าใจก่อนดีกว่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน