21 พ.ย 2561

คปภ. สั่ง ! ชนไม่ผิด รถเคลมอยู่ต้องได้ค่าขาดประโยชน์ด้วย เริ่มปีหน้า

ข่าวดีสำหรับ <br /> ที่น่าจะช่วยทำให้ใจชื้นขึ้นมาในทันทีต้อนรับปีใหม่ กับการยกร่างใหม่ของประกันภัยรถยนต์ในเรื่อง <br /> ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในการถูกเรียกร้องจากผู้เอาประกัน ซึ่งล่าสุดทาง คปภ. ก็ได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วคาด ! จะบังคับใช้ในช่วงต้นปีหน้า เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้รถทุกคน

ข่าวดีสำหรับผู้ทำประกันภัยรถยนต์ ที่น่าจะช่วยทำให้ใจชื้นขึ้นมาในทันทีต้อนรับปีใหม่ กับการยกร่างใหม่ของประกันภัยรถยนต์ในเรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในการถูกเรียกร้องจากผู้เอาประกัน ซึ่งล่าสุดทาง คปภ. ก็ได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วคาด ! จะบังคับใช้ในช่วงต้นปีหน้า เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้รถทุกคน

คปภ. สั่ง ! ชนไม่ผิด รถเคลมอยู่ต้องได้ค่าขาดประโยชน์ด้วย เริ่มปีหน้า

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายสุทธิพล ทวีชัยการ ได้ออกมาเผยถึงข้อมูลข้อสรุปของการปรับปรุงความคุ้มครองในเรื่องปัญหาค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถของผู้ทำประกันภัยรถยนต์และรถต้องอยู่ในระหว่างเคลมซ่อม โดยจะมีการกำหนดให้จ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันใน 3 กลุ่มรถดังต่อไปนี้

ค่าขาดประโยชน์คืออะไร
ค่าขาดประโยชน์หรือค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อม คือเงินชดเชยที่ผู้เอาประกันหรือเรา ๆ ท่าน ๆ ที่ทำประกันภัยรถยนต์สามารถเรียกร้องได้กับทางบริษัทประกันของคู่กรณี “กรณีที่เป็นฝ่ายถูก” ในระหว่างที่รถอยู่ในช่วงของการเคลมหรือซ่อมที่อู่ ไม่มีรถใช้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้เอาประกันไม่มีรถใช้ เช่น ค่าเดินทางขึ้นรถโดยสารไปทำงาน โดยคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าขาดประโยชน์จะคิดตามค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปเมื่อไม่มีรถ อย่างค่าเดินทางขึ้นรถโดยสาร

ซึ่งที่ผ่านมานั้น ในเรื่องค่าขาดประโยชน์ถือเป็นปัญหาถูกร้องเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งกับทาง คปภ. เนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ อีกทั้งบริษัทประกันก็ไม่ยอมจ่ายให้โดยง่าย ไปจนถึงยอมจ่ายแต่ให้ในอัตราขั้นต่ำเกินไป ซึ่งระเบียนก่อนหน้านี้ได้กำหนดไว้โดยเทียบตามเงื่อนไขของขนาดเครื่องยนต์และความเสียหายที่เกิด แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทประกันทั้งสิ้น ซึ่งยังไงผลประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่ถึงมือของประชาชนผู้ทำประกันอยู่ดี

ในส่วนหลักเกณฑ์ใหม่นี้ที่จะถูกแก้ไข ยังอยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้า น่าจะเป็นข่าวดีให้กับผู้ใช้รถเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย ว่าเมื่อเกิดเหตุและถ้าเราไม่ใช่ฝ่ายผิด ก็จะไม่เสียประโยชน์จากการไม่มีรถ ด้วยการชดเชยของค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมนี้

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน