17 ก.ค 2560

ด่วน!! พื้นที่กำหนดความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. ตร.สระบุรีโร่ชี้แจง!!

ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีชี้แจง กรณีประกาศพื้นที่จ.สระบุรีกำหนดความเร็วไม่เกิน 60 กม.ต่อชั่วโมง นั้น จำกัดเป็นช่วงในระยะทางสั้นๆ เท่านั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ชี้ไม่มีติดกล้องตรวจจับความเร็ว

ทางตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้ออกมาชี้แจงว่าในเรื่องนี้จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีได้มีหนังสือด่วนที่ สบ ๐๐๒๑.๒/๙๕๒๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน และได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ จุดจำกัดความเร็วบนถนนพหลโยธินในเขตจังหวัดสระบุรี มีจำนวน ๕ ช่วง ดังนี้


๑. ช่วงกิโลเมตรที่ ๘๕+๔๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๘๗+๐๐๐ ตอนหนองแค – หินกอง ต.หนองแค อ.หนองแค จว.สระบุรี (ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร)

๒. ช่วงกิโลเมตรที่ ๘๓+๒๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๙๓+๙๐๐ ตอนหินกอง – ปากข้าวสาร ต.ห้วยขมิ้น และ ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จว.สระบุรี (ระยะทาง ๗๐๐ เมตร)

๓. ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๐๕+๐๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๑๑+๐๐๐ ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ปากเพรียว อ.เมือง จว.สระบุรี (ระยะทาง ๖ กิโลเมตร)

๔. ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๒๒+๐๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๓๑+๐๐๐ แยกเป็น

๔.๑ กิโลเมตรที่ ๑๒๒+๐๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๒๓+๐๘๓ ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ดาวเรือง อ.เมือง จว.สระบุรี (ระยะทาง ๘๓๐ เมตร)

๔.๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๓+๐๘๓ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๒๓+๗๔๖ ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี (ระยะทาง ๖๖๓ เมตร)

๔.๓ กิโลเมตรที่ ๑๒๓+๗๔๖ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๒๙+๓๖๙ ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี (ระยะทาง ๖.๘๘๕ กิโลเมตร)

๔.๔ กิโลเมตรที่ ๑๒๙+๓๖๙ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๓๑+๐๐๐ ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี (ระยะทาง ๑.๖๓๑ กิโลเมตร)

๕. ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๓๔+๐๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๓๖+๐๐๐ ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี (ระยะทาง ๒ กิโลเมตร)

มีการจำกัดความเร็วเป็นช่วงๆ (แบ่งเป็น ๕ ช่วง) แต่ละช่วงมีระยะทางเพียงสั้นๆ ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกจุดจำกัดความเร็วเฉพาะที่เป็นเขตชุมชนหนาแน่น เขตชุมชนที่เป็นตลาด หรือสถานที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาเท่านั้น ส่วนการตรวจจับความเร็วในจุดดังกล่าวไม่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อตรวจจับผู้ใช้รถใช้ถนนแต่อย่างใด จุดประสงค์ในการออกประกาศฯ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน