30 มี.ค 2559

มาแล้ว! ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สำหรับวันนี้เราก็ได้เอาสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มาฝากทุกคนกันครับโดยยอดขายรถยนต์ทั้งหมดประจำเดือนนี้นั้นรวมทั้งหมดอยู่ที่ 57,093 คัน ซึ่งลดลงจากเดือนนี้ของปีแล้ว 10.7% โดยแบ่งประเภทเป็น รถยนต์นั่ง 17,826 คัน ลดลง 29.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,267 คัน เพิ่มขึ้น 1.9% รวมรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้จำนวน 31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%

สำหรับวันนี้เราก็ได้เอาสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มาฝากทุกคนกันครับโดยยอดขายรถยนต์ทั้งหมดประจำเดือนนี้นั้นรวมทั้งหมดอยู่ที่ 57,093 คัน ซึ่งลดลงจากเดือนนี้ของปีแล้ว 10.7% โดยแบ่งประเภทเป็น รถยนต์นั่ง 17,826 คัน ลดลง 29.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,267 คัน เพิ่มขึ้น 1.9% รวมรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้จำนวน 31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%

ยอดขายรถ
โดยรวมตลาดรถยนต์นั่งเดือนกุมภาพันธ์มียอดขายลดลง แต่กลับกันตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งนับเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นผลจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในช่วงที่ผ่านมา แต่เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
ยอดจำหน่ายรถยนต์สะสม 2 เดือน มีปริมาณการขาย 108,914 คัน ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 29.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 0.2% เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเร่งกำลังซื้อในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ประกอบกับสถาบันทางการเงินที่ยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ และกำลังซื้อที่ยังไม่ขยายตัว

– ตลาดรถยนต์รวมทั้งหมด ปริมาณการขาย 57,093 คัน ลดลง 10.7%

อันดับที่ 1 Toyota 15,569 คัน ลดลง 30.9% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 2 Isuzu 12,171 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 21.3%
อันดับที่ 3 Honda 8,063 คัน ลดลง 8.3% ส่วนแบ่งตลาด 14.1%

– ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 17,826 คัน ลดลง 29.9%

อันดับที่ 1 Honda 5,154 คัน ลดลง 22.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%
อันดับที่ 2 Toyota 4,027 คัน ลดลง 57.9% ส่วนแบ่งตลาด 22.6%
อันดับที่ 3 Mazda 2,243 คัน เพิ่มขึ้น 42.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%
– ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%

อันดับที่ 1 Isuzu 11,316 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 2 Toyota 10,747 คัน ลดลง 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 Mitsubishi 3,485 คัน เพิ่มขึ้น 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

– ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 31,398 คัน เพิ่มขึ้น 2.2%

อันดับที่ 1 Isuzu 11,316 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 2 Toyota 10,747 คัน ลดลง 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 Mitsubishi 3,485 คัน เพิ่มขึ้น 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

– ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,999 คัน

อันดับที่ 1 Toyota 2,613 คัน
อันดับที่ 2 Mitsubishi 1,752 คัน
อันดับที่ 3 Ford 496 คัน
อันดับที่ 4 Isuzu 71 คัน
อันดับที่ 5 Chevrolet 67 คัน

– ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,399 คัน ลดลง 6.4%

อันดับที่ 1 Isuzu 11,245 คัน เพิ่มขึ้น 14.1% ส่วนแบ่งตลาด 42.6%
อันดับที่ 2 Toyota 8,134 คัน ลดลง 26.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 3 Ford 2,089 คัน เพิ่มขึ้น 19.8% ส่วนแบ่งตลาด 7.9%

– ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,267 คัน เพิ่มขึ้น 1.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 12,171 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
อันดับที่ 2 Toyota 11,542 คัน ลดลง 10.9% ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
อันดับที่ 3 Mitsubishi 3,485 คัน เพิ่มขึ้น 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 8
ในเดือนมีนาคม แนวโน้มทรงตัวเนื่องจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ จากค่ายรถยนต์ต่างๆประกอบกับการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นั้นส่งผลให้ความเชื้อมั่นของผู้บริโภคลดลง

รถมือสอง โตโยต้า ชัวร์ รถมือสองสภาพดี ราคาถูก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน