20 ก.ย 2560

มีเฮ!!! สั่งถอนกฎระเบียบ “การสอบใบขับขี่แบบใหม่” ด้วยเหตุผลนี้

ล่าสุด กระทรวงคมนาคมได้แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ขอถอนกฎระเบียบเรื่องการสอบใบขับขี่แบบใหม่ ที่มีการออกฎกระทรวงว่า ผู้ที่สอบใบขับขี่ใหม่ จะต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 15 ชั่วโมง และประชานอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากหากผู้ที่จะทำใบขับขี่ไปเรียนเองที่โรงเรียนสอยขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 4-5 พันบาท โดยจะนำกลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง หากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก

ล่าสุด กระทรวงคมนาคมได้แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ขอถอนกฎระเบียบเรื่องการสอบใบขับขี่แบบใหม่ ที่มีการออกฎกระทรวงว่า ผู้ที่สอบใบขับขี่ใหม่ จะต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 15 ชั่วโมง และประชานอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากหากผู้ที่จะทำใบขับขี่ไปเรียนเองที่โรงเรียนสอยขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 4-5 พันบาท โดยจะนำกลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง หากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยอมรับว่า ความจริงแล้วจะต้องดู เรื่องใบขับขี่กับมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถเข้าไปรวมด้วย แต่จะต้องกลับมาทบทวนกันถึงมาตรฐานอีกครั้ง เนื่องจากมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ทำให้โรงเรียนสอนขับรถมีมาตรฐาน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง โดยกระทรวงคมนาคมจะชะลอเรื่องนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ให้รอบคอบก่อน

ล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแก้ไขกฎกระทรวงให้มีการปรับเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดคนขับ โดยผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 และผู้ไม่มีใบขับขี่ รวมถึงผู้มีใบขับขี่ชั่วคราว ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา สำหรับบุคคลอื่นๆ ยังใช้กฎหมายเดิม คือ 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน