9 พ.ค 2559

ระวัง!! “เฉี่ยวชนแล้วหนี” คุก 3 เดือน/ปรับ 10,000 บาท ยึดรถด้วย

เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ เมื่อต้องใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ยกตัวอย่างจากบ้านเรา ทุกวันนี้รถติดมาก รวมถึงรถยนต์ก็เยอะขึ้นทุกวันทำให้การจราจรเกิดการติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต่างคนต่างรีบ อาจจะเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นมาได้ โดยเฉพาะ (มอเตอร์ไซค์) มักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆ เฉี่ยวชนแล้วก็บิดหนีไป ซึ่งจริงๆแล้วหารู้ไหมว่า มีความผิดฐานชนแล้วหนี จะทำให้คดีที่เฉี่ยวกันนิดๆหน่อยๆจากเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นโดนยึดรถและติดคุกได้เลย (ข้อหาชนแล้วหนี มีอัตราโทษจำคุกถึง 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,00...

สาเหตุที่เฉี่ยวแล้วถึงห้ามหนี

เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ เมื่อต้องใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ยกตัวอย่างจากบ้านเรา ทุกวันนี้รถติดมาก รวมถึงรถยนต์ก็เยอะขึ้นทุกวันทำให้การจราจรเกิดการติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต่างคนต่างรีบ อาจจะเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นมาได้ โดยเฉพาะ (มอเตอร์ไซค์) มักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆ เฉี่ยวชนแล้วก็บิดหนีไป ซึ่งจริงๆแล้วหารู้ไหมว่า มีความผิดฐานชนแล้วหนี จะทำให้คดีที่เฉี่ยวกันนิดๆหน่อยๆจากเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นโดนยึดรถและติดคุกได้เลย (ข้อหาชนแล้วหนี มีอัตราโทษจำคุกถึง 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท จากแค่โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เองนะ ถ้ากรณีที่ไม่มีคนเจ็บมีแต่รถเสียหาย

กรณีที่มีแต่รถเสียหายแต่คนไม่เป็นอะไรโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าหนีจะเป็นคดีอาญาแผ่นดิน มีโทษจำคุก 3 เดือน และอาจหนักถึงขั้นยึดรถได้

accident01
อ้างอิง มาตรา 78
ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่ควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม

ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี หรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกเดือนนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทำผิดและให้ตกเป็นของรัฐ

อ่านข่าวสารยานยนต์เพิ่มเติมคลิกที่นี่!

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน