13 ม.ค 2561

ฤกษ์ดีออกรถใหม่ในปี 2561

การหาฤกษ์ยามสำหรับการออกรถนั้น คนไทยตั้งแต่โบราณ
มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้น วันที่ดี เวลาที่ดี
เพื่อเป็นศิริมงคลกับผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ใครมีแพลนจะออกรถใหม่ก็อย่าลืมหาฤกษ์วันออกรถใหม่ เพื่อนำพาสิ่งดีๆ มาให้กับท่านด้วยครับ มาดูวันต่างๆ ตามเดือนเพื่อดูฤกษ์ยามดีสำหรับออกรถในปี 2561 กันครับ

การหาฤกษ์ยามสำหรับการออกรถนั้น คนไทยตั้งแต่โบราณมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้น วันที่ดี เวลาที่ดี เพื่อเป็นศิริมงคลกับผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ใครมีแพลนจะออกรถใหม่ก็อย่าลืมหาฤกษ์วันออกรถใหม่ เพื่อนำพาสิ่งดีๆ มาให้กับท่านด้วยครับ มาดูวันต่างๆ ตามเดือนเพื่อดูฤกษ์ยามดีสำหรับออกรถในปี 2561 กันครับ

ฤกษ์ออกรถเดือนมกราคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 7, 14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)

วันอังคารที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธ 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันพฤหัสบดีที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)

*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ 25661

วันอาทิตย์ที่ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)

วันอังคารที่ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธ 7, 14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ที่ 16, 23 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

ฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)

วันอังคารที่ 6, 13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

วันศุกร์ที่ 23, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

วันเสาร์ที่ 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน 2561

วันอังคารที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

วันเสาร์ที่ 7 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันอังคารที่ 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันอังคารที่ 15, 22 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธที่ 2, 9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันพุธที่ 16, 23, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

วันเสาร์ที่ 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2561

วันจันทร์ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันจันทร์ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันอังคาร 5, 12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันอังคาร 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันพุธ 13, 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ 15, 22, 29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

วันเสาร์ 2, 9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฏาคม 2561

วันจันทร์ที่ 2, 9, 16, 23 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันอังคารที่ 3, 10, 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ที่ 6, 13, 20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2561

วันจันทร์ที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)

วันจันทร์ที่ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันอังคารที่ 7 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันอังคารที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

วันพุธที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ที่ 10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

วันเสาร์ที่ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันจันทรที่ 10, 17, 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันอังคารที่ 4 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธที่ 12, 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ที่ 14, 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

วันเสาร์ที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม 2561

วันจันทร์ที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันอังคารที่ 16, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันศุกร์ที่ 5 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 12, 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันอังคารที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันพุธ 14, 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)

วันเสาร์ที่ 10,17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)

วันอังคารที่ 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

วันเสาร์ที่ 1 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)

ข้อมูลจาก horoworld

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน