1 พ.ย 2561

สรุป 10 อันดับสูงสุดค่ายผู้ให้บริการงานขายรถดีที่สุดในไทยประจำปี 2018

เจ.ดี.พาวเวอร์ ได้เปิดเผยถึงข้อมูลผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้าน “บริการงานขาย” ในประเทศไทย ประจำปี 2561 (2018) ปรากฎว่าเป็นทาง Toyota ยอดเยี่ยมได้มาที่อันดับ 1 แต่ MG “รั้งบ๊วย” พร้อมเผยการใช้แท็บเล็ตในขั้นตอนการขายคือหนึ่งวิธีการสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะเมื่อใช้เพื่อสาธิตวิธีการใช้งานคุณลักษณะ (Feature) ต่างๆ ของรถยนต์ และเพื่อช่วยให้ลูกค้าเลือกซื้อรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม

เจ.ดี.พาวเวอร์ ได้เปิดเผยถึงข้อมูลผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้าน “บริการงานขาย” ในประเทศไทย ประจำปี 2561 (2018) ปรากฎว่าเป็นทาง Toyota ยอดเยี่ยมได้มาที่อันดับ 1 แต่ MG “รั้งบ๊วย” พร้อมเผยการใช้แท็บเล็ตในขั้นตอนการขายคือหนึ่งวิธีการสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะเมื่อใช้เพื่อสาธิตวิธีการใช้งานคุณลักษณะ (Feature) ต่างๆ ของรถยนต์ และเพื่อช่วยให้ลูกค้าเลือกซื้อรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม

สรุป 10 อันดับสูงสุดค่ายผู้ให้บริการงานขายรถดีที่สุดในไทยประจำปี 2018

ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค เจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power 2018 Thailand Sales Satisfaction Index (SSI) Study,SM) ศิรส สาตราภัย ได้เผยถึงงานวิจัยด้านบริการงานขายของค่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำปี 2561 หรือ 2018 พบว่า Toyota สามารถครองอันดับ 1 ได้ ไปในทิศทางเดียวกับตัวเลขยอดขาย ด้วยคะแนน 860 คะแนน ส่วนที่สองเป็น Chevrolet ที่แม้ทางค่ายจะมุ่งเน้นขายแค่รถกระบะกับ PPV เป็นหลัก ซึ่งไม่ได้ขายดีติดอันดับท็อป แต่ผลคะแนนทางด้านบริการงานขายกลับทำได้ดีเลิศ ด้วยคะแนน 858 คะแนน และตามมาด้วยอันดับที่ 3 คือสุดยอดค่ายกระบะอย่าง Isuzu คะแนนอยู่ที่ 853 คะแนน เท่ากับค่าเฉลี่ยคะแนนพอดี

ขายเก่ง ! Toyota คะแนนอันดับ 1 ในเรื่องบริการงานขาย

โดยผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านบริการงานขายนี้ มาจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากประสบการณ์การซื้อรถยนต์ใหม่ แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ปัจจัยหลัก ๆ (เรียงตามความสำคัญ) ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษางานขายของผู้จำหน่าย

ขั้นตอนในการส่งมอบรถ

สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จำหน่าย

การจัดเตรียมเอกสาร

การเจรจาตกลง

เว็บไซต์ของผู้จำหน่าย

ผ่านการเก็บข้อมูลจากเจ้าของรถใหม่จำนวนทั้งสิ้น 3,006 ราย ที่ซื้อรถยนต์ในช่วง สิงหาคม 2560 ถึงกรกฎาคม 2561 และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงกันยายนปี 2561

ส่วนทางด้านบริการหลังการขาย J.D. Power จากผลสำรวจเป็น Isuzu กลับทำได้ดีที่สุดในสถานะนี้เป็นอันดับ 1 ในเรื่องความพึงพอใจในบริการหลังการขายของลูกค้าชาวไทยประจำปี 2561 (2018) จากผลรวม 847 คะแนน โดยมีค่าย Mitsubishi และ Suzuki ตามมาอยู่ที่ 2 และ 3 ส่วน Toyota ที่เป็นอันดับหนึ่งในเรื่อง บริการงานขายรถทำได้เพียงเทียบเท่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 5

พอเรื่องบริการหลังการขาย Toyota ทำได้ไม่ดีเท่างานบริการขายรถ

อีกทั้งผลการวิจัยฯ ยังพบว่า การนำมาใช้ซึ่ง “แท็บเล็ต” ในกระบวนการขายถือเป็นวิธีการสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด เช่น เพื่อการสาธิตการใช้งาน แสดงคุณสมบัติของตัวรถ ราคา หรือข้อมูลการผ่อนชำระเงิน ซึ่งจะเข้ามาช่วยทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถได้อย่างเหมาะสม และมากกว่า 1 ใน 3 ของลูกค้า เผยว่าการนำมาใช้สำหรับที่ปรึกษางานขายด้วยตัวแท็บเล็ตนี้ ช่วยสร้างความพึงพอใจให้มากกว่าอุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อเทียบกับซุ้มแสดงเทคโนโลยีหรือตัวสมาร์ทโฟนของพนักงาน ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เท่าที่ควร

Isuzu ดีเด่นที่สุดในเรื่องบริการหลังการขาย ไม่น่าแปลกในว่าทำไมถึงเป็นที่นิยมของคนไทย

โดยคาดว่าอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตนี้จะเข้ามามีบทบาทในการขายของพนักงานทุกคน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลของลูกค้า นำเสนอตัวสินค้าทั้งในรูปแบบภาพและวีดีโอ ไปจนถึงแสดงข้อมูลแพ็กเกจการชำระซื้อต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกรถได้ง่ายขึ้น เหมาะสมกับความต้องการอย่างแท้จริง

ข้อมูลของการซื้อรถใหม่ยังระบุอีกว่า ตอนนี้ผู้ซื้อเน้นการหาข้อมูลก่อนเข้าไปดูรถจริงเป็นหลักผ่านทางระบบออนไลน์ ทราบข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนำไปสู่ความคาดหวังที่สูง และปรากฎว่าการนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถคันจริงได้รับความพึงพอใจมากกว่าลูกค้าที่ไม่ได้รับการเสนอ โดยช่องทางสำหรับการหาข้อมูลของลูกค้าที่นอกจากอินเทอร์เน็ตที่มาเป็นอันดับแรกนั้น รองลงมาคือสื่อในเรื่องของโปรโมชั่น, รูปภาพ, โบรชัวร์, รีวิวจากผู้ใช้หรือสื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นอกจากนี้แหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อรถใหม่ ยังมีในเรื่องของข้อมูลจาก ญาติ เพื่อน และคนรู้จักที่ใช้รถยี่ห้อเดียวกัน ส่วนการเลือกผู้จำหน่ายในเบื้องต้นจะได้รับอิทธิพลมาจากคำแนะนำของเพื่อนหรือญาติ บริเวณจุดที่ตั้งของผู้จำหน่ายที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้สะดวก

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน