19 ก.พ 2559

เตือน! รถป้ายแดงไม่เสียภาษี เจอจับปรับ 1หมื่น

ขนส่งเตือนรถป้ายแดงไม่เสียภาษี เจอจับปรับ 1 หมื่นบาท หากพบเป็นป้ายแดงปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุก โทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ฐานใช้เอกสารราชการปลอม

13

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนหลายรายนำรถใหม่ ป้ายแดงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องมาใช้งานบนท้อง ถนน ซึ่งการกระทำดังกล่าว นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบ กรณีรถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรมด้วย นอกจากนี้หากตรวจสอบพบเป็นทะเบียนรถ “ป้ายแดงปลอม” อาจมีความผิดถึงขั้นจำคุกด้วย จึงขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่ รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาดำเนินการเพียง 1 วัน เท่านั้น

โดยเจ้าของรถจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนไปติดรถทันทีในวันที่จดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ

ทั้งนี้ ป้ายแดงนั้นถือเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมขนส่งทางบกออกให้กับบริษัทจำหน่ายรถ สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งลูกค้าหรือนำไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยป้ายแดงที่ถูกต้องสามารถสังเกตได้ที่ตัวป้ายแดงต้องมีอักษรนูนคำว่า “ขส” ที่มุมล่างขวาเท่านั้น และ 1 คันใช้ 2 ป้าย หรือด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งการใช้ป้ายแดงเฉพาะรถที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อรถ หรือใช้งานไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังต้องมีสมุดคู่มือประจำรถของทางราชการ ระบุตัวหมวดอักษรและตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมดด้วย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังฝากเตือนผู้ซื้อรถใหม่ทุกคันให้ตรวจสอบป้ายแดงให้ถูกต้องด้วย อย่าใช้ “ป้ายแดงปลอม” โดยเด็ดขาด ส่วนกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด/สูญหาย ขอให้ติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ ห้ามสั่งทำหรือซื้อแผ่นป้าย ทะเบียนรถจากร้านรับทำแผ่นป้ายมาติดที่รถ เพราะอาจมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังห้ามนำวัสดุอื่นใดไปบดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถจนมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษร ไม่ชัดเจน หรือตกแต่งลวดลายบนแผ่นป้ายทะเบียนเลียนแบบป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำออก ประมูล ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน