10 ก.พ 2559

ไขข้อสงสัย การสอบใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีต้องทำที่ไหน อย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับวันนี้เราก็จะมาไขปัญหาที่คนที่จะทำใบขับขี่ใหม่และคนที่จะต่อใบขับขี่ทั้งต่อจาก 1ปีเป็น 5 ปี และต่อจาก 5 ปีเป็น 5 ปี หลายคนก็มีข้อสงสัยกับปัญหาต่างๆ วันนี้เราก็รวมเอาคำตอบของหลายข้อสงสัยในเรื่องของการทำใบขับขี่ใหม่และต่อไปขับขี่มาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันครับ

ไขข้อสงสัย การสอบใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีต้องทำที่ไหน อย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับวันนี้เราก็จะมาไขปัญหาที่คนที่จะทำใบขับขี่ใหม่และคนที่จะต่อใบขับขี่ทั้งต่อจาก 1ปีเป็น 5 ปี และต่อจาก 5 ปีเป็น 5 ปี หลายคนก็มีข้อสงสัยกับปัญหาต่างๆ วันนี้เราก็รวมเอาคำตอบของหลายข้อสงสัยในเรื่องของการทำใบขับขี่ใหม่และต่อไปขับขี่มาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันครับ

ไขข้อสงสัย การสอบใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีต้องทำที่ไหน อย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรบ้างไขข้อสงสัย การสอบใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีต้องทำที่ไหน อย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่จะทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่

ทำใบขับขี่ใหม่ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?

-เอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์

ทำใบขับขี่รถยนต์ต้องใช้เวลากี่วัน?

ในการทำใบขับขี่รถยนต์นั้นต้องใช้เวลา 2 วัน

วันที่ 1 ช่วงเช้าจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่ซึ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 อย่าง 1.การมองเห็นสี 2. สายตาทางกว้าง 3.สายตาทางลึก 4.ทดสอบการเหยียบเบรค และมีการอบรมโดยการเปิดวีดีโอบรรยายเกี่ยวกับการขับขี่รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ช่วงบ่ายก็ดูวีดิโอบรรยายต่ออีกต่ออีกประมาณ2 ชั่วโมง และทำการสอบข้อเขียนเมื่อฟังบรรยายเสร็จ วันที่ 2 ช่วงเช้าจะเป็นการทดสอบขับขี่รถยนต์ภาคปฎิบัติ หากผ่านการทดสอบในช่วงบ่ายก็จะเป็นการถ่ายรูปทำบัตร อย่าลืมเตรียมค่าธรรมเนียมไปจ่ายด้วยนะครับ

ไปทำใบขับขี่/ต่ออายุใบขับขี่ ได้ที่ไหนบ้าง?

การต่ออายุใบขับขี่สามารถไปทำได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีระบบข้อมูลออนไลน์ถึงกันหมด ทำให้มีความสะดวกในการต่ออายุใบขับขี่มากขึ้นสำหรับท่านที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพฯ สามารถไปต่ออายุใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขต ดังนี้ สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นครับ

กรมขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพ10900โทร.02-2718888 (หมายเลขกลาง)

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 1005 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ10150 โทร. 02-4157337

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 51 หมู่ 5 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170 โทร. 02-8821620-35

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3 ตั้งอยู่ที่ 2479 ถนนสุขุมวิท(อยู่ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10250โทร. 02-3329688 – 96

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 ตั้งอยู่ที่ 34 หมู่ 6ถนนร่วมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530โทร. 02-5435500 – 2

สำหรับใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถไปทำใบขับขี่หรือต่ออายุไปขับขี่ที่ขนส่งใกล้บ้านท่านได้เลย

ต่ออายุใบขับขี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

กรณีต่ออายุใบขับขี่แบบ 1 ปี เป็น 5 ปี

-ใช้สำเนาบัตรประชาชนใบรับรองแพทย์พร้อมใบขับขี่เดิม

-ใช้เวลาในการต่ออายุใบขับขี่ ประมาณครึ่งวัน

-มีการทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่ และเมื่อสอบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป,ทำบัตร,และจ่ายค่าธรรมเนียม

กรณีต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

-ใช้สำเนาบัตรประชาชน และใบขับขี่เดิม(ไม่ใช้ใบรับรองแพทย์)

-ใช้เวลาในการต่ออายุใบขับขี่ ประมาณครึ่งวัน

-มีการทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่ และเมื่อสอบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป, ทำบัตร, และจ่ายค่าธรรมเนียม

ข้อควรทราบในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุ

การต่ออายุใบขับขี่ ควรไปทำก่อนใบขับขี่จะหมดอายุ ซึ่งท่านสามารถไปทำการต่ออายุใบขับขี่ได้ล่วงหน้าถึง 3 เดือนหากไปต่อใบขับขี่หลังหมดอายุแล้ว จะค่อนข้างยุ่งยากและมีการเพิ่มขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

-กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะมีการเพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน

-กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไปจะมีการเพิ่มขั้นตอนการอบรม, สอบข้อเขียน และการสอบขับรถด้วย

การต่ออายุใบขับขี่ในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องที่ทำได้สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันก็เสร็จแล้ว และสามารถทำการต่ออายุใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทั่วประเทศ สะดวกที่ไหนก็ไปทำที่นั่น เพียงแต่ท่านต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และควรไปต่ออายุใบขับขี่ก่อนที่จะหมดอายุเท่านั้น

ในกรณีที่ของผู้พิการนะครับ จะมีเพิ่มจากหลักเกณฑ์ของคนปกติ คือจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ทุกครั้ง ไม่ว่าต่อแบบไหน ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยแพทย์ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค์ในการขับขี่รถ และไม่ว่าจะทำใหม่ หรือต่อใบขับขี่ประเภทไหนก็จะต้องไปขับให้เจ้าหน้าที่ดูทุกครั้ง ไม่ใช่การสอบท่าปฏิบัตินะครับ แค่ขับให้ดูว่าเราสามารถขับและควบคุมรถได้

ข้อมูลอ้างอิง:

กรมการขนส่ง : dlt.go.th

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล : dlt.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน