15 มี.ค 2559

ไขข้อสงสัย! ชาวต่างชาตินำรถบ้านมาขับในไทยได้หรือไม่

กรมการขนส่งทางบก กำหนดเงื่อนไขนำรถต่างชาติเข้ามาใช้ในไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ และห้ามนำรถบ้กรมการขนส่งทางบก กำหนดเงื่อนไขนำรถต่างชาติเข้ามาใช้ในไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการานเข้าใช้งานในประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบก กำหนดเงื่อนไขนำรถต่างชาติเข้ามาใช้ในไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ และห้ามนำรถบ้กรมการขนส่งทางบก กำหนดเงื่อนไขนำรถต่างชาติเข้ามาใช้ในไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการานเข้าใช้งานในประเทศไทย

สรุปห้ามต่างชาตินำรถบ้านใช้ในไทย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า รถที่จะนำข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ จะต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่งนับรวมคนขับ รถยนต์บรรทุกหรือกระบะ รวมบรรทุกมีน้ำหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ส่วนรถจักรยานยนต์และรถบ้าน หรือ มอเตอร์โฮม ไม่อนุญาตให้นำข้ามพรมแดน

โดยกำหนดให้นำรถเข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ในรอบปีรวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน และต้องยื่นขออนุญาต ผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของไทยเท่านั้น รวมถึงต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการต่อสำนักงานขนส่งจังหวัด ที่ตั้งของด่านศุลกากรที่จะนำรถเข้าในเส้นทางนั้น

โดยกรมการขนส่งทางบกคิดอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรถ คันละ 500 บาท และต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถในบริเวณที่ชัดเจน ซึ่งมีค่าเครื่องหมายที่แผ่นละ 500 บาท

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลของรถที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานะของรถได้ว่า ยังอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

สำหรับใครที่มองหารถยนต์มือสอง ราคาถูก มีทุกยี่ห้อให้เลือก สามารถเข้าชมกันได้ที่นี่เลยครับ http://www.unseencar.com/

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน