21 มิ.ย 2562

รู้หรือยัง ใบขับขี่สำคัญไฉน ถ้าหมดอายุ ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ขับขี่ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่ และได้รับการอนุญาตให้สามารถขับขี่ได้ตามกฎหมายประเภทต่างๆ

หากผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาต เวลาขับรถไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัว หรือเป็นรถเช่า เป็นรถประเภทไหนก็ตามที่ระบุไว้ในกำหนดต้องมีใบอนุญาต ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กรณีผู้ขับขี่มีใบอนุญาต แต่ใบหมดอายุ ต้องไปต่อภายในกี่วัน  และถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนด ต้องทำอย่างไร

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องไปต่อภายในกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องไปต่อภายในกี่วัน

ทางขนส่งจัดระเบียบใบขับขี่ ได้แก้ กม. เพิ่มโทษกรณีตำรวจตรวจสอบแล้วพบผู้ขับขี่ไม่พกใบขี่ปรับเพิ่มเป็น 1 หมื่นบาท ส่วนใบขับขี่หมดอายุแต่ก็ยังฝืนขับ กฎหมายใหม่เสนอ จะจับยัดคุก 3 เดือน ปรับอีก 50,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายเดิมลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท กรณีขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุกฎหมายใหม่เสนอให้เพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วย คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ส่วนโทษปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท กรณีขับรถโดยผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้ ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ตามกฎหมายใหม่ เสนอให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ให้พกพาใบขับขี่ติดตัวไว้เสมอ

ในความเป็นจริง ถึงแม้รู้ทั้งรู้ว่าใบขับขี่สำคัญขนาดไหน แต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนยังมองข้ามเรื่องดูรายละเอียดวันหมดอายุของใบขับขี่ หรือล่าช้าในการไปต่ออายุ หรือบางคนทำใบหายแต่ก็ไม่รีบไปขอใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ผู้ขับต้องเสียเงินเป็นหมื่นจากการประมาทโดยไม่รู้ตัว … และถ้าเมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน มี 3 กรณีที่ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจ

ผู้ขับขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนถึงวันหมดอายุหรือภายใน 1 ปีหลังจากหมดอายุไปแล้ว

กรณีใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ  สามารถนำใบขับขี่ที่หมดอายุไปต่ออายุใหม่ทันที มีเสียค่าธรรมเนียม ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องทำข้อสอบใหม่ตามกำหนดของทางกรมขนส่งทางบก ซึ่งเป็นข้อเขียน ทั้งหมด 50 ข้อด้วยกัน และต้องทำให้ถูก 45/50 ข้อถึงจะให้ผ่านได้เกณฑ์ ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี  ทางกรมขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องสอบใหม่ทั้งหมดเสมือนทำเรื่องสอบขอใบครั้งแรก ทั้งข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม 

>> จองรถแล้วต้องการยกเลิกสัญญา จะได้รับเงินมัดจำคืนหรือไม่?

>> เตรียมตัวพร้อมหรือยัง หากคิดอยากจะจัดไฟแนนซ์รถยนต์

ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ช่องทางตลาดรถ Unseencar.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์

ดูมากที่สุด

ประสบการณ์ใช้รถและขับรถ

กฏหมายและประกัน